The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom
 • Straka:(Pica pica)

  V Európe, v Ázií a na západnej časti Severnej Ameriky je skoro všade udomácnená. Dĺžka tohto vtáka je 40-45 centimetrov, dĺžka chvosta je približne 22 centimetrov, rozpätie krídiel je 60 centimetrov a telesná hmotnosť je 200-250 gramov. Obidva pohlavia majú černo-biele operenie a dlhé, klinovité krídla. Spôsob života: Straka......

 • Srnec:(Capreolus c. capreolus)

  U nás žijúca podskupina srnca je najčastejšia a zároveň aj najmenšia raticová zver Východnej Európy. Vyskytuje sa na celom území našej vlasti. Jeho najčastejším biotopom sú s lúkami a poliami spestrené okraje lesov s riedkou vegetáciou stromov bohaté na krovie a podrast. V lese žijúce jedince respektíve populácie majú zvyčajne slabšie trofeje, najsilnejšia populácia je charakteristická......

 • Muflón:(Ovis ammon musimon)

  V našej vlasti nie je pôvodný druh, bol vysadzovaný iba koncom 19. storočia z Korziky. Obýva výslovne zlestnaté oblasti. Jeho výskyt určuje podnebie, nadmorská výška, kopcovitosť, pôda a rastlinstvo. Obľubuje pevnú, kamenistú pôdu, staršie lesy odkiaľ pri pasení má dostačujúci výhľad. Pomenovanie: Poľovníckou rečou jeho samca nazývame baranom, samicu (pokiaľ......

 • Zajac poľný:(Lepus europaeus)

  Biotop: Hustota populácie cez jar na poľnohospodárskych plochách je niekedy až 50 jedincov /100ha, v rozsiahlejších lesoch menej ako 10 jedincov/ 100 ha. Veľa zajacov poľných sa nevzdiali od miesta narodenia ďalej ako 1 km, 2/3 dospievajúcich ostáva v okruhu 500 m kým pohlavne dospeje. Podľa prieskumov vykonaných radiotelemetriálným spôsobom pohybový......

 • Jeleň lesný: (Cervus elaphus)

  V našej vlasti žije Stredo-Európská podskupina (C. e. hippelaphus) jeleňa lesného. Najčastejšie sa vyskytuje v lesnatých oblastiach .  Menšie populácie sa vyskytujú aj v iných častiach republiky. Jeho domovom sú listnaté zmiešané lesy spestrené čistinkami a lúkami. Pomenovanie: jeho samca nazývame býkom, samičku jelenicou, mláďaťa lanie alebo býčie teľa. Dvojročnú samičku nazývame......

 • Bažant:(Phasianidae)

  Bažant vyskytujúci na území našej vlasti patrí do radu kurovitých a do čeľade bažantovitých. Jeho pôvodný domov sa tiahne od Čierneho mora až po Japonsko. V našej vlasti od prelomu storočia boli vysadené viaceré druhy bažantov, ktoré sa miešali s domorodou obsádkou. Takto vzniknuté hybridy boli pomenované bažantom poľovným.......

 • Šťastlivé natáčanie

  Natáčanie mojej prvej relácie s poľovníckou tematikou sa vyvíjalo veľmi šťastlivo. Po tom, čo som dostal požiadanie na prípravu filmov pre spoločnosť PV TV, nadšene som začal organizovať miesto priebeh atď. prvého natáčania. Vyhovujúcu lokalitu som aj čoskoro našiel asi na 50km od Budapešti vo Vasztélyi, ktorý leží pod......

 • Lov diviakov vo zvernici (S okolkami alebo bez okolkov)

  Prvým miestom nášho natáčania v novom roku bol Szilvásvárad, kde sme sa mohli zúčastniť pri hone na diviaky v jednej z tamojších zverníc. Ešte predtým ako by ste si mysleli, že tieto zariadenia boli vytvorené vďaka zrýchlenému svetu XX. a XXI storočia, musíme konštatovať že je to omyl. Vysadzovanie a lov divej......

 • Poľovačka je už taká

  Aká je poľovačka a aké je poľovnícke šťastie? Nič neznázorňuje lepšie, ako výsledok pohonov z predošlých dvoch týždňov, ktoré sa konali v Kercseliget. V predošlom článku som už referoval o dvojdňovej poľovačke – sliedenie diviakov – ktorej výsledok, bol veru trocha skromnejší. Na sobotu nasledujúceho týždňa, bola opäť naplánovaná poľovačka, ktorá sa mala konať......

 • Kercseligetská poľovačka na diviakov

  Za miesto môjho 4. natáčania sme vybrali Kercseliget. Táto oblasť sa nachádza v župe Somogy, blízko k Dombóváru a k trojitej hranici Tolna–Baranya–Somogy. Táto oblasť je bohatá na divinu, žije tu výborná populácia diviakov a jeleňov lesných. Na tomto vidieku poľujem asi 10 rokov , takže s miestnymi som si vytvoril veľmi dobrý vzťah. Posliedka......