The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom
  • Diviak:(Sus scrofa)

    Obýva v prvom rade zalesnené, hornaté, kopcovité oblasti, obľubuje záplavové územia. Pomenovanie: Poľovníckou rečou nazývame samca kancom, samicu diviačicou, mláďa je prasiatko, dvojročný kanec alebo dvojročná prasnica je mladá sviňa, starého kanca – kancom pustovníkom. Veľkosť: Dĺžka tela 150-200 cm, výška v kohútiku 80-110 cm, váha po vypitvaní 70-170 kg. Srsť:......

  • Kačica divá:(Anas platyrhynchos)

    Kačica divá je druh patriaca do triedy vtákov, do radu husovitých (Anseriformes) a do čeľade kačicovitých (Anatidae). Jedince zo skupiny kačice divej na vzhľad sú veľmi podobné. V pozadí je vidieť kačicu čiernu, kým v popredí je samička kačice divej. Výskyt: Je rozšírená v celej Európe a na väčšine územia Ázie a severnej Ameriky.......

  • Daniel škvrnitý: (Cervus dama)

    Daniel škvrnitý je cicavec z čeľade jeleňovité. Na prostredie najlepšej Slovenskej populácie je charakteristická kontinentálna klíma, menší počet snežných dní a nízka snehová prikrývka. Obľubuje najmä roviny alebo mierne kopcovité územia a listnaté lesy rozdeľované menšími poľnohospodárskymi oblasťami. Pomenovanie: Poľovníckou rečou jeho samca nazýva býkom alebo lopatníkom, samičku – jelenicou, dvojročnú......