The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

Lov diviakov vo zvernici (S okolkami alebo bez okolkov)

Prvým miestom nášho natáčania v novom roku bol Szilvásvárad, kde sme sa mohli zúčastniť pri hone na diviaky v jednej z tamojších zverníc. Ešte predtým ako by ste si mysleli, že tieto zariadenia boli vytvorené vďaka zrýchlenému svetu XX. a XXI storočia, musíme konštatovať že je to omyl. Vysadzovanie a lov divej zvery v uzatvorených záhradách má svoje  korene až v dávnom stredoveku. Prvé písomné záznamy svedčia o zlatej dobe Zvolenskej zvernici počas panovania Vojtecha IV., teda vôbec nemôžeme hovoriť o nových záležitostiach.

Našimi hostiteľmi boli Béla Zsuffa a Gábor Sarkadi. Oni sú správcami zariadenia, kde sú vysadzované diviaky a muflóny a ktoré je majetkom spoločnosti Egererdő Zrt. Zvernica má z horného pohľadu 296 ha, ale vďaka reliéfnej svojráznosti zodpovedá skoro 1000 ha. Je mimoriadne členitý, prekrásny vidiek, kde aj najlepšie obuté terénne autá sú poriadne preverené. K záhrade patrí aj priateľský poľovnícky dom a penzión,ktorá slúži k pohodliu poľovníkov.

Po opustení ohrady sme sa celý deň  nestretli vôbec s ničím čo by naznačovalo že sme v uzavretej oblasti. Výnimkou boli iba automatické kŕmidla a zopár odchytových zariadení. V prvom hone som sprevádzal mladého nemeckého hosťa, ktorý z pomedzi troch videných svíň nevystrelil ani na jednu, lebo sa mu buď zdala byť príliš veľká, rýchla alebo veľmi vzdialená. Čakali sme dve hodiny a počúvali vystreli, snažili sme uhádnuť, kde sa čriedy môžu nachádzať. Počuli sme asi 60–80 výstrelov, ale pri obede na moje prekvapenie na výrade bolo iba asi 20 ks čiernej zveri. Toľko divej zveri môže padnúť aj pri dobre vydarenom hone vo voľnom priestore

Ako som sa od mojich hostiteľov neskôr dozvedel väčšinu populácie tvoria diviaky, ktoré pochádzajú z odchytov, snažia si tak zmierniť škody spôsobené divokou zverou na susedných pozemkoch, a takto si vylepšujú aj kvalitu a úroveň poľovačiek v zvernici.

Poľovačky v takýchto záhradách rozdeľujú poľovnícku spoločnosť. Ľudia ich obvykle odmietajú. Je zaujímavé že lov rýb na vysadzovanom rybníku nie je takto posudzovaný, hoci aj tam je reč o tom istom len s iným druhom zveri.

Čo som videl ja, bolo to že polovačka je rovnaká ako vo voľnej prírode, samozrejme neberiac do úvahy vedomie. Lebo vedomie, že poľujeme v záhrade je otázkou vnútorného posudzovania. Sú poľovníci, ktorý milujú záhradné poľovačky s bohatým výradom, sú taký ktorý to zo zásady zamietajú, a sú taký, ktorý by išli ale ich finančná situácia to nedovoľuje. Ja osobne som naďalej zástancom sliedenia a strieženia. Nie som ale nadšený ani honmi, ktoré sú organizované vo voľnej prírode. Uprednostňujem radšej individuálne poľovnícke spôsoby, ktoré prinášajú naraz aj pohodlie aj vzrušenie.

Keďže názor o takýchto poľovačkách v záhrade si môžem vytvoriť iba na základe terajších skúsenosti, povedal by som, že nevidím v nich nič vytýkajúce. Nie, lebo kvalita života tu žijúcej divokej zvery je rovnaká, ako žijúcich na slobode. Nemohol by som tvrdiť ani to, že ich život je odobratý v mladšom veku, veď na výrade bolo 21 kusov 4–7 ročných kancov, 12 samíc a iba 4 mladšie svine. Samozrejme ak by sa malo strieľať na chovných farmách chované ošípané, z mojej strany by som to prenechal bitúnkom, ale keď si zoberiem ako základ túto záhradu, fáma znie o niečom inom. Tak, teda loviť v záhrade či neloviť v záhrade? To je tu otázne. Odpoveď si musí nájsť každý sám, pozrite si náš film, bude vám nápomocný.

Fotky a text: Tamás Csejtei