The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

Nočné vláčenie aj v zime?

Je všeobecne známe, že väčšina našich dravých druhov rýb je aktívna skôr v nočných hodinách – potravu prijímajú pod rúškom tmy – a túto skutočnosť, ani my, milovníci športového rybolovu nemôžeme nechať bez povšimnutia.  Nočné rybačky v lete, na čerstvom vzduchu sú naozaj príjemné, ale iba málokto by si bol pomyslel, že nočné hodiny, môžu byť mimoriadne úspešné aj v zimnom období. Žiaľ, počasie v zimných mesiacoch, ani zďaleka nie je tak príjemné ako v ostatných ročných obdobiach.

Sľubné miesto

Svetlo hrá v stravovaní dravcov  u väčšiny druhov mimoriadne dôležitú úlohu. Šťuka a zubáč ,počas lovu  koristi jednoznačne využívajú svoj zrak. Sumec, ktorého drobnučké oči, v boji o prežitie nehrajú až tak dôležitú úlohu ako v prípade dvoch vyššie spomenutých druhov, vyslovene obľubuje nočné hodiny, avšak nie z toho dôvodu ako napr. zubáč, ktorého príroda obdarila mimoriadne dobrým zrakom, oveľa skôr preto, lebo sa s pomocou svojich ďalších zmyslových orgánov  dokáže dokonale orientovať a taktiež vnímať vibrácie vo svojom okolí. Potenciálna korisť, v nočných alebo skorých ranných hodinách nevidí až tak dobre, a tak sumec, vďaka dokonalému vnímaniu vibrácií sa dostáva do výhody. Práve z toho dôvodu obľubuje napr. úplne mútnu vodu, v ktorej sa počas vyhľadávania koristi nemusí spoliehať na svoje oči, pričom ryby, ktoré slúžia ako jeho potrava, strácajú práve svoj najdôležitejší zmyslový orgán pre orientáciu, a to zrak.

Béla Lukácsi a jeho prekrásny zubáč z rieky Tisa. Uloviť rybu na  tejto rieke je aj cez deň pomerne jednoduchou úlohou.

Úloha noci  sa mení aj v závislosti od typu danej vody.  V prípade pomerne plytkých a rýchlejších riek ako napr. Dunaj, sa časť potravy skoncentruje v pobrežných zónach. Prúd rieky sem jednoducho vyplaví časť organických látok, avšak častým javom je taktiež aj to, že na zaplavených častiach kamenných násypov vznikajú riasy, navyše, v pobrežných zónach môžu byť nahromadené aj rôzne drobné vodné živočíchy a obojživelníky. Značná časť rýb sa kvôli plytkej vode neodváži navštevovať tieto zóny za denného svetla, počas nočných hodín však pravidelne vychádzajú do týchto miest, čo pochopiteľne využívajú aj dravce. Dobrým príkladom toho je rieka Pád, ktorá je veľmi podobná nášmu Dunaju, a taktiež aj značná časť tamojších rýb je podobná druhom žijúcim v Dunaji.

Navijak a jeho zdolaný súper

Na Dunaji je situácia úplne rovnaká. Lodnú dopravu na našej najväčšej rieke je možné označiť za pomerne vážnu, jej časť je zameraná na osobnú dopravu, pričom tento typ dopravy je v nočných hodinách pomerne slabý. V pobrežných zónach je preto vlnobitie oveľa slabšie, a taktiež aj hrozby prichádzajúce od brehu sú  miernejšie – samozrejme v dôsledku slabšej viditeľnosti. Ryby si už jednoducho zvykli na nočný  príjem potravy. Čoraz viac sa potvrdzuje, že nie je tomu inak ani počas zimného obdobia. Prvé hodiny po západe slnka je ešte aj v decembri možné označiť za vynikajúce, ba dokonca, sú miesta na ktoré sa pred 21 alebo 22 hodinou, dravce určite nedostavia.

Séria prútov  ET Excalibur, pre každú techniku lovu dravých rýb ponúka vyhovujúcu udicu.

My sme tentoraz, šťastie skúsili na Dunaji. Cieľovou rybou našej decembrovej rybačky bol zubáč, v našom arzenáli umelých nástrah boli pripravené aj plastické nástrahy aj woblery. Na prečesanie plytších úsekov alebo vyšších partií vodného stĺpca, woblery sú jednoznačne vyhovujúcejšie, avšak počas lovu na hlbších miestach poprípade miestach  s mimoriadne členitým dnom, hlavnú úlohu preberajú plastické nástrahy. Využili sme obdobie, keď ortuť teplomera neklesne pod 0°C. Očká na prúte sa tak menej zanášajú ľadom, čo jednoznačne uľahčuje samotné chytanie. Každopádne, sme zostali radšej pri monofilných vlascoch, ktoré medzi očká nanášajú podstatne menej vody ako spletané šnúry. Z toho vyplýva, že šanca na zamrznutie vodiacich očiek je minimálna.

Plastické nástrahy Wizard  a oklamaná korisť.

K plastickým nástrahám  Wizard  sa hodia jigové hlavičky Wizard.

Objavenie zubáčov na zimnom Dunaji, vôbec nie je jednoduchou úlohou. V koryte ich môžeme uloviť aj cez deň a to najmä pomocou plastických nástrah. Za najsľubnejšie miesta, je možné označiť aj v zimných mesiacoch výraznejšie zlomy, alebo okolia prekážok. Na jednu dôležitú vec však nesmieme zabudnúť. Zubáče počas neskorej jesene vyrazia a začnú vyhľadávať vyhovujúce miesta na prezimovanie. V dôsledku tohto procesu, sa z určitých úsekov úplne vytratia, kým na frekventovanejších miestach sa vyskytujú v hojnejšom počte. Samozrejme, až sa nám podarí objaviť ich  obľúbené zimoviská, naše šance na úspešné rybačky budú veľmi dobré , avšak pátranie po takýchto miestach môže byť mimoriadne namáhavé a zdĺhavé. Z toho dôvodu, časť dunajských športových rybárov vytvára vlastné prekážky. V prípade, že zubáče počas jesenného vandrovania objavia takéto vyhovujúce miesta, v ich blízkosti môžu zotrvať hoci aj na niekoľko týždňov, počas ktorých môžeme zažiť naozaj úspešné rybačky. Za vyhovujúce miesta je možné označiť tie, v blízkosti ktorých sa radi zdržiavajú aj nahromadené biele ryby . Vyhovujúce zimoviská bielych rýb sú pomerne hlboké a pokojné. Voda v týchto miestach vôbec neprúdi, alebo prúdi iba minimálnou rýchlosťou. Biele ryby počas zimných mesiacoch prijímajú iba minimálne množstvo potravy, z toho dôvodu sa snažia vyhľadávať také miesta, na ktorých nemusia bojovať s prúdom rieky, spálili by totiž veľa ťažko získanej a mimoriadne cennej energie. Zubáče sa samozrejme veľmi radi zdržiavajú  v blízkosti takýchto bohato prestretých stolov. Avšak musíme dodať, že v žiadnom prípade sa nezdržiavajú priamo pod húfmi nahromadených bielych rýb, alebo v ich bezprostrednej blízkosti. Potravu prechovávajú akoby v špajze. Zimujúce ryby zbytočne neplašia, naučili sa totiž, že aj pre nich je nesmierne dôležité, aby biele ryby prežívali zimné obdobie v čo najväčšom kľude, aby sa nemuseli presúvať na iné pokojnejšie miesta. Žiaľ, ako dokonalý príklad tohto nežiaduceho javu by sme mohli uviesť zimné vyčíňanie kormoránov, keď zimujúce ryby vyháňajú zo svojich zimovísk. Fenomén zvaný čierna smrť, dokáže tak úplne zničiť niekoľko desaťročí staré zimoviska.

Kvôli takýmto úlovkom absolvujeme zimné vychádzky!

Našu pozíciu pod jedným kamenným násypom sme zaujali ešte pred západom slnka. Rieka je v týchto miestach úplne pokojná. Zo skúseností vieme, že je to obľúbené zimovisko bielych rýb, pričom v rôznych častiach hrádze môžeme očakávať aj zubáče. Možno znie to neuveriteľne, ale počas západu slnka, sa na hladine môžu ukazovať aj jalce. Húfy zimujúcich rýb, okrem zubáčov a jalcov, sem priťahujú aj šťuky, pričom sumce sú v tomto období už zväčša pasívne.

Ďalší zubáč

Naše náčinie pozostávalo z prútov  ET Excalibur Spin a prívlačovýh navijakov  Black Spider. Monofilný vlasec o hrúbke 0.25 mm je dostatočne pevný na bezpečné zaseknutie a zdolanie prípadného dravca, pričom za mrazivého počasia, medzi vodiace očká nanáša minimálne množstvo vody.

Dokonalé zachytenie háčika

Prvé hodiny zimnej rybačky – ešte za vidna – neboli úspešné, avšak tesne po zotmení som zaznamenal jeden nepremenený (ale mimoriadne tvrdý) záber a ulovil som jedného menšieho zubáčika. Úspešnou nástrahou bola gumená rybka  ET Wizard Energy Shad vo farebnom prevedení  “Black/clear/red”, ktoré je možné označiť za univerzálnu kombináciu. Zubáčik pri útoku, nástrahu zhltol poriadne hlboko, háčik mal zachytený v hornej časti ústnej dutiny. Po prvom úlovku sme zažili nočnú moru lovcov zubáčov na prívlač, a to záber od šťuky. Po agresívnom útoku dravca nasledoval prudký výpad. Záber zubatej krásavice bol taký agresívny,  že som nemusel ani zaseknúť, avšak pri prvej otočke sa ťah prerušil,  a z tmavej vody som vyťahoval už iba prázdny vlasec. Typická šťuka. Pri otočke sa vlasec preloží pred  zubatou papuľou, a keď sa pritlačí na ostré zuby, okamžite sa pretrhne. Nemali sme šťastie. Vytrvali sme, a okolo 21 hodiny, sa po mimoriadne tvrdom zábere prihlásila ryba dňa. Úspešnou nástrahou bola opäť gumená rybka  Energy Shad, tentoraz však vo farebnom prevedení  “Black/white”. Zaujímavým spôsobom ,háčik bol v tomto prípade zachytený v kútiku papule zubáča.

Okrem plastických nástrah Wizard, nepohrdnú ani inou pochúťkou

Ďalšou zaujímavosťou bolo to, že vylovený zubáč, na podlahe člna vyvrhol malého, ešte nestráveného zubáča volžského. Pre zubáčov je charakteristické, že vo svojom okolí neznesú svojich menších  príbuzných . Z toho dôvodu sa zdržiavajú v jednej skupine skoro rovnako  staré jedince.  Svojich menších súkmeňovcov jednoducho zožerú.

Náš priateľ Béla práve vracia vode svoju nádhernú rybu

Zimný Dunaj nás opäť obdaril s niekoľkými úlovkami. Keď je voda čistá, určite sa oplatí absolvovať niekoľko vychádzok, dravce sú totiž počas celej zimy pri chuti.

Zdroj: EnergoTeam