The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

O zimnej rybačke – lov bielych rýb

Povolenie na rybolov je platné od 1. januára do 31. decembra,  z toho dôvodu, ani počas zimných mesiacov neprestávam navštevovať brehy našich milovaných vôd. Využijem každú jednu príležitosť, ktorá sám mi naskytne, nech už je reč o rybačke na stojatej,  alebo tečúcej vode. Žiaľ, možnosti sú veľmi obmedzené, avšak nazdávam sa, že pobyt vo voľnej prírode môže byť príjemný aj bez toho, aby naše šance na ulovenie ryby boli 100% zaručené.

Pozrime si teda metódy lovu rýb, ktoré je možné praktizovať počas zimy, a taktiež aj vyhovujúce náčinia pre toto ročné  obdobie. Kým naše vody nepokryje ľadový pancier, aj po príchode chladnejšieho počasia sa oplatí venovať lovu bielych rýb, a to už aj z toho dôvodu, lebo menšie exempláre môžeme odložiť ako nástrahové rybky pre lov dravcov – až na to máme možnosť – no a v neposlednom rade, zimné rybačky sú naozaj skvelou zábavou a určite majú svoje jedinečné čaro.

V zime, najmä keď zakrmujeme, vysnené ryby vo väčšine prípadov predbehnú labute.

Začnime s plavákovým lovom bielych rýb. Počas zimných rybačiek – najmä na stojatých vodách – môže byť najväčším problémom správna lokalizácia rýb. Najjednoduchším riešením je to, keď na breh vyhliadnutého revíru dorazíme zavčasu ráno, a počas svitania sa budeme snažiť objaviť znamenia  svedčiace o prítomnosti našich šupinatých miláčikov. Keby sme na hladine danej vody neobjavili žiadne zradné znamenia, je účelné sa zamerať na hlbšie partie s bahnitým dnom (bahno totiž produkuje teplo), resp. na okolia zlomoch a iných  terénnych nerovností, avšak stáva sa taktiež aj to, že ryby sa zdržiavajú v blízkosti trstinového porastu alebo šachoriny. Prosím pozor, vôbec nie je zákonité, že sa budú zdržiavať pri dne (najmä počas slnečných dní) môžu sa vznášať vo vodnom stĺpci, z toho dôvodu, na vyhliadnutom mieste je účelné prechytať rôzne hĺbky. Pri plavákovom love stačí nastaviť požadovanú hĺbku, avšak pi love na ťažko už je to trošku tvrdším orieškom. Tento problém riešim takým spôsobom, že nad olovo – po pol metroch – naviažem tri nadväzce (Maďarský rybársky poriadok povoľuje loviť na tri bočné nadväzce) pomocou, ktorých potom  prechytám rôzne hĺbky vodného stĺpca. Celú montáž je účelné  v pravidelných intervaloch jemne potiahnuť, aby sme s takto oživenými nástrahami upútali pozornosť rýb, ktoré v chladnej vode nie sú až tak aktívne ako počas ostatných ročných obdobiach.

Okraje ľadového panciera na mŕtvych ramenách alebo pokojnejších riečnych úsekov nás častokrát môžu obdariť peknými bielymi rybami. Na takýchto miestach nie je potrebné ani zakrmovať, bohato prekysličená voda ryby priťahuje ako magnet.

Aj keď je počasie príjemnejšie, na celodennú zimnú rybačku je účelné sa vyzbrojiť s vyhovujúcim termo oblekom a dostatočne teplou obuvou.

Podstatou zimného náčinia je zjemnenie jednotlivých komponentov. Prejavuje sa to najmä v hrúbke  vlasca, veľkosti háčika a v rozmiestnení olovených bročkov. Ako hlavný vlasec, Energoteam  Specialist o hrúbke 0,12 – 0,14 mm bude absolútne postačujúci. Pri love na ťažko by som odporúčal použiť priemery 0,14 – 0,16 mm s tenším nadväzcom, vyrobeným z jemného a úplne priesvitného monofilu. Čo sa týka  háčikov, osvedčili  sa veľkosti č. 14-18 napr. z ponuky fy. Maruto, v závislosti od použitých nástrah a veľkosti prípadných úlovkov. Spomedzi osvedčených nástrah by som vyzdvihol patentky, hnojové červy, kostné červy, pinky, striedku chleba a častokrát, najmä na vodách s bohatým výskytom plotíc, môže byť účinnou nástrahou  taktiež aj na polovičku rozpučené zrnko lahôdkovej kukurice.  V prípade, že nástrahy živočíšneho pôvodu je problematické zaobstarať si, dobrou alternatívou môžu byť umelé patentky a umelé kostniaky. S množstvom krmiva by sme to nemali preháňať, nakoľko ryby, v chladnej vode sa veľmi rýchlo nasýtia. Až je to potrebné, použime tmavé  alebo bordové vnadiace zmesi, v sladších príchutiach.


Pri zimnom love bielych rýb je účelné použiť jemné a priesvitné vlasce, a montáže vyvážené delenou záťažou.


Kvalitné háčiky pre lov bielych rýb, samozrejme vo veľkostiach od č. 8 až po č. 16. Pri love na patentky môžeme použiť  červené prevedenia tých istých modelov.


Zimný univerzálny plavák v rôznych veľkostiach, umelé patentky a umelé kostné červy vanilkovej príchute

Keby sme počas zimnej rybačky predsa len použili vnadiacu zmes, s množstvom by sme to vôbec nemali preháňať a odporúčal by som použiť tmavšie krmivá. Pri nízkych teplotách, je účelné krabice s kostniakmi a hnojákmi prechovávať vo vrecku.

Pri love na plávanú, pre vyhovujúce vyváženie plaváka je účelné použiť menšie olovené bročky, ktoré rovnomerne rozložíme po hlavnom vlasci (delená  záťaž) a to tak, že smerom od plaváka začíname s ťažšími olovkami a postupne budeme znižovať ich hmotnosť. Vďaka takto zostavenej montáži, sa nástraha bude ponárať pomalšie a častokrát, práve v tejto fáze prichádza záber ryby. Najmenšie olovko by malo byť umiestnené iba 10 cm nad háčikom, aby sme aj dvíhavé zábery dokázali zaregistrovať dostatočne rýchlo. Veľkosť plaváka prispôsobujeme k okolnostiam za ktorých lovíme, podstatou je, aby anténka plaváka, spoľahlivo signalizovala aj opatrné, jemné zábery. Prúty a navijaky môžu byť tie isté, ktoré sme používali v priebehu sezóny, avšak toľko by som k tejto veci určite dodal, že vlasec na prútoch s menším počtom očiek, za mrazivého počasia menej zamŕza. Typ prútu používaného pri love na ťažko sa mení v závislosti od toho, či na signalizovanie záberu použijeme akýkoľvek samostatný signalizátor, alebo nám poslúži na to špička udice. Pri prvej verzii by som odporúčal použiť také signalizátory, ktoré sú v dokonalej harmónii s hrúbkou vlasca, pri druhom spôsobe je účelné siahnuť po feedrových alebo pickerových prútoch s jemnejšími špičkami. Priemer nadväzca a veľkosť háčika je identická ako pri love na plávanu.

Mimoriadne citlivé, dobre viditeľné plaváky waggler, ktoré umožňujú ďaleké nahadzovanie. Model na pravej strane je navyše vybavený špeciálnou batériou, vďaka ktorej svieti v tme.


Prút  Extreme match 4200 je vyhovujúci aj pre lov na hlbších vodách, pod prútom je vidieť plavákovu zostavu s delenou záťažou.

Navijak  Top Fighter 30 so širokou cievkou a rýchlim prevodom, je ideálnou mašinkou pre zimný lov bielych rýb.

Zimný lov bielych rýb na tečúcich vodách, by som odporúčal vyskúšať na pokojnejších úsekoch, alebo tesne za prekážkami, kde sa vytvárajú tíšiny. Riečne ryby počas zimných mesiacov sa iba zriedkakedy zdržiavajú vo vodnom stĺpci, avšak keby nám z blízkosti dna neprichádzali zábery, určite sa oplatí preloviť rôzne hĺbky, najmä počas svitania. Dávnejšie na Dunaji, pred inváziou kormoránov, skoro na každom pokojnejšom mieste – ktoré sa vytvárali v blízkosti kamenných násypov – bolo možné uloviť nejakú rybu. Žiaľ od tej doby, z väčšiny týchto zimovísk, sa ryby už úplne vytratili,  hoci na hlbších úsekoch  a počas záplav sa ešte oplatí skúsiť šťastie, veď nikdy to nesmieme vzdať. Čo sa týka náčinia, v porovnaní s plavákovou  zostavou používanou na stojatej vode, jediný rozdiel je v tom, že medzi posledným  olovkom a háčikom je účelné  nechať aspoň 30 cm dlhý previs, a broky rozmiestniť iba do dvoch bodov, najmä v prúdivej vode, kde môžeme očakávať zábery aj od jalcov a podustiev. Pri love na ťažko, priemer hlavného vlasca môžeme zvýšiť na 0,20 mm, pričom aj háčiky môžu byť väčšie. Za ideálne by som  označil háčiky veľkosti č. 10. Pre lov mieňov sú vyhovujúce háčiky s dlhším ramienkom veľkosti č. 6. Aj v tomto prípade je účelné použiť feedrový prút s citlivejšou špičkou.

V zákrutách menších riek, ktoré ešte nie sú zamorené kormoránmi, sa jednoznačne oplatí vyskúšať zimný lov bielych rýb, či už s dvomi vyššie spomenutými spôsobmi, alebo s kombináciou týchto dvoch, keď koncová montáž resp. nástraha leží na dne, a záber signalizuje plavák. Pri tejto technike nastavíme hlbší ponor (vzdialenosť od plaváka po háčik)  a prút položíme na vyhovujúci držiak. Plavák sa pohojdáva na hranici prúdivej a pokojnej vody, a v prípade záberu sa buď položí na hladinu, alebo sa vydá niektorým smerom, poprípade sa začne chvieť. Použité náčinie je identické ako vo vyššie spomenutých  prípadoch, ale plavák je účelné zafixovať v jednom bode. Táto technika lovu je účinná z toho dôvodu, lebo menšie vody sú v tomto období natoľko čisté, že ryby nás veľmi ľahko môžu zaregistrovať, v dôsledku čoho, okamžite opustia svoje stanovište. Z toho dôvodu, pri tejto technike je účelné posadiť sa vyššie nad lovné miesto, a svoju montáž nahadzovať v smere vyhliadnutého fleku. Vnadenie, ani v tomto prípade nie je podmienkou úspešného lovu, nakoľko naši miláčikovia, inštinktívne vyhľadávajú takéto pokojnejšie miesta.

Pri tejto technike, prút je účelné položiť na vyhovujúci držiak, aby sme so zbytočnými pohybmi neplašili ryby.

Všetko, čo som napísal v tomto článku sa vzťahuje výhradne na lov bielych rýb za zimných podmienok, rybačky v teplých vodách alebo v blízkosti prítokov teplej vody si môžu vyžadovať úplne odlišné techniky lovu a zakrmovania.

Nádherný zimný úlovok: od hrebenačky až po pleskáče.

Zdroj: Zoltán Székely