The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom
 • Lieň: (Tinca tinca)

  V Európe je rozšírený od Veľkej Británie až po Rusko, ich značná obsádka žije aj v teplejších vodách Írska. Uživí sa rovnako v menších a väčších jazerách, riekach a  v močiaroch. Vyskytuje sa aj v rašeliniskách častokrát, ako vedľajší druh tamojších karasov. Je nenáročný na obsah kyslíka vo vode. S obľubou vyhľadáva úseky so slabým......

 • Sumček Americký:(Ameiurus nebulosos)

  Do Európy sa dostal následkom vedomej, ale nerozvážnej snahy o ich udomácnenie v roku 1880. Jeho importéri dúfali, že sa im podarilo doviezť nový druh sumca, ktorý dorastá do väčších rozmerov, no tento druh sa v skutočnosti  ukázal ako ryba dosahujúca malé rozmery. Do našej vlasti sa dostal v roku 1902 a rýchle sa......

 • Pstruh potočný:(Salmo trutta)

  Jeho typickým domovom sú rýchle tečúce podhorské studené vody s bohatým obsahom kyslíka, ktorých teplota je počas leta max. 15 – 20C. V dospelosti dosahuje dĺžku 20 – 40 cm a hmotnosť 0,5 – 0,8 kg. V zriedkavých prípadoch dosahuje viac kilovú váhu. Jeho telo je skoro vretenovitého tvaru z bokoch len mierne......

 • Mrena: (Barbus barbus)

  Žije v prúdiacich úsekoch mrenového pásma ako aj v prúdiacich úsekoch nížinných tokov. Často preniká až do spodných úsekov pstruhových vôd. Mrena zvyčajne dorastá do dĺžky 25 – 100 centimetrov jej hmotnosť dosahuje až 10 kilogramov. Obľubuje väčšie rieky. Vyhľadáva hlbšie úseky, jej biotopom je  štrkové – pieskovité dno,......

 • Karas:(Carassius carassius)

  Karas sa vyskytuje vo všetkých tečúcich a stojatých vodách Európy, výnimkou sú studené, hlboké jazerá a rýchle tečúce potoky. Má nízky nárok na množstvo kyslíka tak sa vyskytuje aj v močiaroch a rašeliniskách. V jazerách sa najradšej zdržiava v príbrežných partiách, kde sa voda rýchlejšie prehrieva, priaznivé podmienky ponúkajú aj čistinky v trstí......

 • Jalec: (Cyprinus cephalus)

  Má hrubú, objemnú hlavu bez fúzikov, ústa ukrývajú hákovité, hrtanové zuby šupiny má pomerne veľké. Jeho telo je valcovité, chrbát široký. Jalec hlavatý dorastá do dĺžky 40 cm, môže dosahovať hmotnosť až 6 kilogramov. Má plochý rypák, chrbát je sfarbený do čierna alebo do zelenkava, boky sú striebristé alebo......

 • Červenica: (Scardinius erythropthtalmus)

  Telo je široké, chrbát mierne vysoký. Dorastá do dĺžky 25 cm, dosahuje hmotnosť 2 kg. Chrbát je olejovo zelený. Šupiny má veľké, ktoré nie sú sliznaté. Sfarbenie hlavne starších jedincov je zlatisté. Plutvy sú červené. Oči sú oranžové na hornej polovici červené. Ústa majú horné postavenie, čo svedčí o hladinovom......

 • Pstruh dúhový: (Oncorhynchus mykiss)

  Podmienky pre život nachádza v potokoch so studenou vodou a v Alpských jazerách, obľubuje rýchle tečúce potoky bohaté na prítomnosť kyslíka. V Európe a Amerike je pôvodný druh vo vodách našej Zeme žijú jeho početné príbuzné druhy. Na Slovensku nachádzame vysadzované obsádky pstruha dúhového.  Telo má torpedovité, trošku pretiahle. Jeho kožu pokrývajú drobné, vzrastené......

 • Jeseter malý:(Acipenser ruthenus)

  Dorastá do dĺžky 1 m a dosahuje hmotnosť 6 – 7 kilogramov. Na chrbte má 11 – 17 predlžených, do zadu nahnutých špicatých kostených štítkov. 60 – 70 bočných štítkov sa navzájom prekrývajú ako strešné škridle, počet brušných štítkov je 10 – 18. Jeho telo je štíhle, má úzky, dlhý......

 • Uhor: (Anguilla anguilla)

  Žije sťahovavý spôsob života, je druh ryby ktorá vyrastá v sladkej vode ale rozmnožuje sa výlučne iba v mori. Na Slovensku sa v značnom počte  vyskytuje iba vo vodách, do ktorých bol pravidelne vysadzovaný. Vo vodách do ktorých nebol  vysadzovaný, je  jeho  výskyt veľmi zriedkavý. Jeho dĺžka je bežne 60-80 cm, iba......