The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

Mrena: (Barbus barbus)

Žije v prúdiacich úsekoch mrenového pásma ako aj v prúdiacich úsekoch nížinných tokov. Často preniká až do spodných úsekov pstruhových vôd.

Mrena zvyčajne dorastá do dĺžky 25 – 100 centimetrov jej hmotnosť dosahuje až 10 kilogramov. Obľubuje väčšie rieky. Vyhľadáva hlbšie úseky, jej biotopom je  štrkové – pieskovité dno, kde žije pod vírmi,  pri strete dvoch vôd a v úkryte väčších kameňov, kde je kľudnejšia voda. Tu sa cíti v bezpečí a aj prúd vody ukladá na tieto miesta potravu. V letných horúčavách tieto miesta opúšťa iba cez noc. Nakoľko svoje dni trávi väčšinou pri dne, jej život je zahalený menším tajomstvom. Voľným okom je len ťažko pozorovateľná  na rozdiel od druhov , ktoré sa objavujú pri hladine. V prostredí na ktoré si zvykla sa drží. Tieto miesta opúšťa iba cez obdobie neresu, alebo keď sa potravinová zásoba zúži, ale nikdy nemigruje na väčšiu vzdialenosť.

marna

Je ozajstný všežravý druh. Má mäsité ústa s ktorými odhryzie živé organizmy uložené na kameňoch, koberce rias, pozbiera tam žijúce slimáky, larvy hmyzu a zvyčajne skonzumuje každú potravu živočíšneho pôvodu. Cez deň sa zvyčajne zdržiava v priehlbinách medzi kameňmi,  na vyhľadávanie potravy sa vydáva radšej v podvečerných hodinách. Neresí v mesiacoch máj – jún zvyčajne na prekysličených s kameňov posypaných miestach.