The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom
 • Pstruh potočný:(Salmo trutta)

  Jeho typickým domovom sú rýchle tečúce podhorské studené vody s bohatým obsahom kyslíka, ktorých teplota je počas leta max. 15 – 20C. V dospelosti dosahuje dĺžku 20 – 40 cm a hmotnosť 0,5 – 0,8 kg. V zriedkavých prípadoch dosahuje viac kilovú váhu. Jeho telo je skoro vretenovitého tvaru z bokoch len mierne sploštené, mierne predlžené a mimoriadne aerodynamické. Hlavu ...

 • Mrena: (Barbus barbus)

  Žije v prúdiacich úsekoch mrenového pásma ako aj v prúdiacich úsekoch nížinných tokov. Často preniká až do spodných úsekov pstruhových vôd. Mrena zvyčajne dorastá do dĺžky 25 – 100 centimetrov jej hmotnosť dosahuje až 10 kilogramov. Obľubuje väčšie rieky. Vyhľadáva hlbšie úseky, jej biotopom je  štrkové – pieskovité dno, kde žije pod vírmi,  pri strete ...

 • Karas:(Carassius carassius)

  Karas sa vyskytuje vo všetkých tečúcich a stojatých vodách Európy, výnimkou sú studené, hlboké jazerá a rýchle tečúce potoky. Má nízky nárok na množstvo kyslíka tak sa vyskytuje aj v močiaroch a rašeliniskách. V jazerách sa najradšej zdržiava v príbrežných partiách, kde sa voda rýchlejšie prehrieva, priaznivé podmienky ponúkajú aj čistinky v trstí a v riasach. Do hlbších úsekov sa stiahne ...

 • Jalec: (Cyprinus cephalus)

  Má hrubú, objemnú hlavu bez fúzikov, ústa ukrývajú hákovité, hrtanové zuby šupiny má pomerne veľké. Jeho telo je valcovité, chrbát široký. Jalec hlavatý dorastá do dĺžky 40 cm, môže dosahovať hmotnosť až 6 kilogramov. Má plochý rypák, chrbát je sfarbený do čierna alebo do zelenkava, boky sú striebristé alebo zlatisté, plutvy má červenkastej farby, silné. ...

 • Červenica: (Scardinius erythropthtalmus)

  Telo je široké, chrbát mierne vysoký. Dorastá do dĺžky 25 cm, dosahuje hmotnosť 2 kg. Chrbát je olejovo zelený. Šupiny má veľké, ktoré nie sú sliznaté. Sfarbenie hlavne starších jedincov je zlatisté. Plutvy sú červené. Oči sú oranžové na hornej polovici červené. Ústa majú horné postavenie, čo svedčí o hladinovom stravovaní. Jej obľúbené miesta sú väčšie ...