The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom
 • Pstruh dúhový: (Oncorhynchus mykiss)

  Podmienky pre život nachádza v potokoch so studenou vodou a v Alpských jazerách, obľubuje rýchle tečúce potoky bohaté na prítomnosť kyslíka. V Európe a Amerike je pôvodný druh vo vodách našej Zeme žijú jeho početné príbuzné druhy. Na Slovensku nachádzame vysadzované obsádky pstruha dúhového.  Telo má torpedovité, trošku pretiahle. Jeho kožu pokrývajú drobné, vzrastené šupiny. U pstruha dúhového bodky na tele ...

 • Jeseter malý:(Acipenser ruthenus)

  Dorastá do dĺžky 1 m a dosahuje hmotnosť 6 – 7 kilogramov. Na chrbte má 11 – 17 predlžených, do zadu nahnutých špicatých kostených štítkov. 60 – 70 bočných štítkov sa navzájom prekrývajú ako strešné škridle, počet brušných štítkov je 10 – 18. Jeho telo je štíhle, má úzky, dlhý do hora jemne nahnutý rypák. Žije ...

 • Uhor: (Anguilla anguilla)

  Žije sťahovavý spôsob života, je druh ryby ktorá vyrastá v sladkej vode ale rozmnožuje sa výlučne iba v mori. Na Slovensku sa v značnom počte  vyskytuje iba vo vodách, do ktorých bol pravidelne vysadzovaný. Vo vodách do ktorých nebol  vysadzovaný, je  jeho  výskyt veľmi zriedkavý. Jeho dĺžka je bežne 60-80 cm, iba zriedka dosahuje dĺžku nad 1 m, ...

 • Boleň:(Aspius aspius)

  Boleň sa vyskytuje vo všetkých našich väčších riekach a stojatých vodách. Je to dravec otvorených vôd, svoju korisť uchopí vždy v  blízkosti hladiny. Jeho dĺžka sa pohybuje okolo 10-80 cm, ale môže dosiahnuť dĺžku aj 1,2 metra a hmotnosť až 12 kg. V riekach s obľubou vyhľadáva miesta so silnejším tokom, miesta okolo splavov a kamenných násypov a prekysličenú ...

 • Sumec: (Silurus glanis)

  Je najväčšia ryba našich vôd, dravec ktorý je rozšírený aj v stojatých aj tečúcich vodách. V súvislosti svojim životným prostredím nemá skoro žiadne nároky. Cíti sa rovnako dobre aj v stojatých aj v tečúcich vodách, ba dokonca sa vyskytuje aj v poloslanej vode v oblasti ústia veľtokov. Môžeme kľudne vyhlásiť, že hlboké úseky riek a vodné nádrže im ponúkajú ideálne prostredie, v týchto ...

 • Ostriež obyčajný :(Perca fluviatilis)

  Má zavalité pomerne vysoké z boku mierne sploštené telo. Jeho miery dosahujú dĺžku pol metra a hmotnosť 3 kg. Chrbtová čiara má prudké stúpanie a za prvou chrbtovou plutvou strmo klesá smerom k chvostovej plutve. Má veľkú hlavu, ktorá sa končí kuželovite špicato. Jeho ústa sú veľké, otvárajú sa špicato v obidvoch čeľustiach sedia malé zúbky. Telo a žiabrové viečka pokrývajú ...

 • Pleskáč

  Telo pleskáča je z boku sploštené má vysoký chrbát, mladšie jedince sú svetlejšej farby (šupiny majú striebristé) staršie majú bronzovo žlté sfarbenie. Obľubuje pomaly tečúce rieky, väčšie jazerá a mŕtve ramená. Jeho početnejšie obsádky môžeme nájsť v riekach a v stojatých vodách, kde sa vyskytujú tiež v značnom množstve. Predlženými ústami vyhľadáva v bahne svoju potravu, slimáky, menšie mušle, larvy pakomára, ktorá ...

 • Mieň:(Lota lota)

  Mieň obýva ústia riek, výnimočne aj  jazerá s čistou a studenou vodou. Na Slovensku sa vyskytuje najčastejšie v riekach. Je jediná sladkovodná zástupca čeľade treskovitých rýb. Málo ľudí ho pozná a ešte menej sa venuje jeho lovu, asi hlavne z toho dôvodu, lebo táto  ryba neobľubuje teplú vodu, preto sa väčšinou chytá v zime, keď teplota vody klesne pod 10 C. ...

 • Šťuka obyčajná : (Esox lucius)

  Vyskytuje sa vo väčšine našich vôd, výnimkou môžu byť studené vody podhorských potokov. Dorastá do dĺžky až 1,5 m a dosahuje hmotnosť 25 kg. Jej telo je sfarbené do sivozelena, posiate so svetlými fľakmi. Vo svojom životnom prostredí si potrpí na prítomnosť vhodného úkrytu, skrýše odtiaľto útočí bleskurýchle na svoju korisť. V riekach sa rada zdržiava ...

 • Amur: (Ctenopharyngodon idella)

  Amur je ryba s pôvodom z Číny, ale vyskytuje sa aj v riekach a jazerách s teplejšou vodou východného Ruska. V roku 1970 prišli  odborníci s nápadom udomácniť taký druh ryby, ktorej hlavnú potravinovú potrebu tvorí rozsiahle rozmnožené vodné rastlinstvo. Prvé exempláre prišli do našej vlasti v roku 1973. Amur dosahuje dĺžku tela 1 metra a váhu 30-40 kg. Vyskytuje sa v Slovenských riekach a ...