The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom
 • Brlohovanie vo Vasztélyi

  Takzvané „norovanie“ líšok je trocha zabudnutý spôsob poľovačky na redukovanie počtu škonej zvery.  Viacerý, vďaka  nedostatku informácií odsudzujú túto tradičnú poľovačku, ale pozrime si o čom je tu vlastne reč. K prvému nedorozumeniu dochádza vďaka tomu, že si  myslia, že pes sa pustí do brloha a tam sa potom s líškou bijú a driapu sa atď. V bežnej situácií to, ale ...

 • Ivo vadászik

  Ivo vadászik videó...

 • Varil nám Gyula Bodrogi

  V uplynulých dňoch náš štáb s redaktorom Tamášom Csejteim hostil známu osobnosť Gyulu Bodrogiho, ktorý si podelil s nami jeden zo svojich obľúbených divinových receptov. Populárny umelec bol v roku 1962 odmenený cenou ,, Jászai Mari“, v roku 1973 získal titul „Zaslúžilý umelec“ a napokon v roku 1983 bola jeho činnosť odmenená  ocenením „Vynikajúci umelec“. V roku 1995 mohol prevziať „Dôstojnícky kríž ...

 • Straka:(Pica pica)

  V Európe, v Ázií a na západnej časti Severnej Ameriky je skoro všade udomácnená. Dĺžka tohto vtáka je 40-45 centimetrov, dĺžka chvosta je približne 22 centimetrov, rozpätie krídiel je 60 centimetrov a telesná hmotnosť je 200-250 gramov. Obidva pohlavia majú černo-biele operenie a dlhé, klinovité krídla. Spôsob života: Straka obýva s kríkmi a stromami spestrené oblasti, skupiny ...

 • Srnec:(Capreolus c. capreolus)

  U nás žijúca podskupina srnca je najčastejšia a zároveň aj najmenšia raticová zver Východnej Európy. Vyskytuje sa na celom území našej vlasti. Jeho najčastejším biotopom sú s lúkami a poliami spestrené okraje lesov s riedkou vegetáciou stromov bohaté na krovie a podrast. V lese žijúce jedince respektíve populácie majú zvyčajne slabšie trofeje, najsilnejšia populácia je charakteristická na nížinu. Pomenovanie: Poľovníckou rečou nazývame ...

 • Muflón:(Ovis ammon musimon)

  V našej vlasti nie je pôvodný druh, bol vysadzovaný iba koncom 19. storočia z Korziky. Obýva výslovne zlestnaté oblasti. Jeho výskyt určuje podnebie, nadmorská výška, kopcovitosť, pôda a rastlinstvo. Obľubuje pevnú, kamenistú pôdu, staršie lesy odkiaľ pri pasení má dostačujúci výhľad. Pomenovanie: Poľovníckou rečou jeho samca nazývame baranom, samicu (pokiaľ nerodila) jarkou     po rodení ovcou, mláďaťa ...

 • Zajac poľný:(Lepus europaeus)

  Biotop: Hustota populácie cez jar na poľnohospodárskych plochách je niekedy až 50 jedincov /100ha, v rozsiahlejších lesoch menej ako 10 jedincov/ 100 ha. Veľa zajacov poľných sa nevzdiali od miesta narodenia ďalej ako 1 km, 2/3 dospievajúcich ostáva v okruhu 500 m kým pohlavne dospeje. Podľa prieskumov vykonaných radiotelemetriálným spôsobom pohybový okruh zajaca poľného sa mení podľa ...

 • Jeleň lesný: (Cervus elaphus)

  V našej vlasti žije Stredo-Európská podskupina (C. e. hippelaphus) jeleňa lesného. Najčastejšie sa vyskytuje v lesnatých oblastiach .  Menšie populácie sa vyskytujú aj v iných častiach republiky. Jeho domovom sú listnaté zmiešané lesy spestrené čistinkami a lúkami. Pomenovanie: jeho samca nazývame býkom, samičku jelenicou, mláďaťa lanie alebo býčie teľa. Dvojročnú samičku nazývame lanicou. Veľkosť: Dĺžka býka 170- 240 ...

 • Bažant:(Phasianidae)

  Bažant vyskytujúci na území našej vlasti patrí do radu kurovitých a do čeľade bažantovitých. Jeho pôvodný domov sa tiahne od Čierneho mora až po Japonsko. V našej vlasti od prelomu storočia boli vysadené viaceré druhy bažantov, ktoré sa miešali s domorodou obsádkou. Takto vzniknuté hybridy boli pomenované bažantom poľovným. Bažant sa vyskytuje po celom území ...

 • Šťastlivé natáčanie

  Natáčanie mojej prvej relácie s poľovníckou tematikou sa vyvíjalo veľmi šťastlivo. Po tom, čo som dostal požiadanie na prípravu filmov pre spoločnosť PV TV, nadšene som začal organizovať miesto priebeh atď. prvého natáčania. Vyhovujúcu lokalitu som aj čoskoro našiel asi na 50km od Budapešti vo Vasztélyi, ktorý leží pod pohorím Gerecse. Je to ozajstná perla, ...