The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom
 • Lov diviakov vo zvernici (S okolkami alebo bez okolkov)

  Prvým miestom nášho natáčania v novom roku bol Szilvásvárad, kde sme sa mohli zúčastniť pri hone na diviaky v jednej z tamojších zverníc. Ešte predtým ako by ste si mysleli, že tieto zariadenia boli vytvorené vďaka zrýchlenému svetu XX. a XXI storočia, musíme konštatovať že je to omyl. Vysadzovanie a lov divej zvery v uzatvorených záhradách má svoje  korene ...

 • Poľovačka je už taká

  Aká je poľovačka a aké je poľovnícke šťastie? Nič neznázorňuje lepšie, ako výsledok pohonov z predošlých dvoch týždňov, ktoré sa konali v Kercseliget. V predošlom článku som už referoval o dvojdňovej poľovačke – sliedenie diviakov – ktorej výsledok, bol veru trocha skromnejší. Na sobotu nasledujúceho týždňa, bola opäť naplánovaná poľovačka, ktorá sa mala konať na už dobre známom revíri. Pohon ...

 • Kercseligetská poľovačka na diviakov

  Za miesto môjho 4. natáčania sme vybrali Kercseliget. Táto oblasť sa nachádza v župe Somogy, blízko k Dombóváru a k trojitej hranici Tolna–Baranya–Somogy. Táto oblasť je bohatá na divinu, žije tu výborná populácia diviakov a jeleňov lesných. Na tomto vidieku poľujem asi 10 rokov , takže s miestnymi som si vytvoril veľmi dobrý vzťah. Posliedka bola organizovaná pre Rakúsku priateľskú spoločnosť, ...

 • Diviak:(Sus scrofa)

  Obýva v prvom rade zalesnené, hornaté, kopcovité oblasti, obľubuje záplavové územia. Pomenovanie: Poľovníckou rečou nazývame samca kancom, samicu diviačicou, mláďa je prasiatko, dvojročný kanec alebo dvojročná prasnica je mladá sviňa, starého kanca – kancom pustovníkom. Veľkosť: Dĺžka tela 150-200 cm, výška v kohútiku 80-110 cm, váha po vypitvaní 70-170 kg. Srsť: Pokrýva ho silná na častiach tela ...

 • Kačica divá:(Anas platyrhynchos)

  Kačica divá je druh patriaca do triedy vtákov, do radu husovitých (Anseriformes) a do čeľade kačicovitých (Anatidae). Jedince zo skupiny kačice divej na vzhľad sú veľmi podobné. V pozadí je vidieť kačicu čiernu, kým v popredí je samička kačice divej. Výskyt: Je rozšírená v celej Európe a na väčšine územia Ázie a severnej Ameriky. V Karpatskej kotline je najčastejší druh kačice ...

 • Daniel škvrnitý: (Cervus dama)

  Daniel škvrnitý je cicavec z čeľade jeleňovité. Na prostredie najlepšej Slovenskej populácie je charakteristická kontinentálna klíma, menší počet snežných dní a nízka snehová prikrývka. Obľubuje najmä roviny alebo mierne kopcovité územia a listnaté lesy rozdeľované menšími poľnohospodárskymi oblasťami. Pomenovanie: Poľovníckou rečou jeho samca nazýva býkom alebo lopatníkom, samičku – jelenicou, dvojročnú – lanicou, mláďatá lanie alebo býčie ...