The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

Červenica obyčajná

Scardinius erythrophthalmus

vorosszarnyu_keszeg_1_748877_11804

Jej telo je široké, mierne vysoké, dá sa povedať pôvabné. Dorastá do veľkosti 25 centimetrov, a váži až 2 kilogramy. Chrbát má zafarbený do olejovo zelenej. Šupiny má veľké, bez slizu, ich farba je, hlavne u starších generácií, zlatistá. Plutvy má krvavo červené. Jej oči sú oranžové na vrchu červené. Jej ústa sú horného postavenia, čo vypovedá o tom, že sa kŕmi pri hladine. Rád sa zdržuje v zátokách väčších riek, v ich mŕtvych ramenách, umelých a prírodných stojatých vodách. Žije v kŕdľoch, priaznivé životné podmienky nachádza v rozľahlých rákosových poliach a  zarastených vodách. Žije po boku s karasom a lieňom. Pohybuje sa cca 15 centimetrov pod hladinou, na rozdiel od plotice červenica nemá rada tieň. Jej prirodzenou potravou sú výhonky vodných rastlín, zelená masa, červy, larvy hmyzu, hmyz spadaný na vodnú hladinu.

Preklad: Róbert Doboš