The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

Kapor obyčajný : (Cyprinus Carpio)

Je to najrozšírenejší druh sladkovodnej ryby na celom svete. V našom regióne dosahuje približne 30 – 35 kg hmotnosť a dorastá do dĺžky 1 m. V chovných rybníkoch vyšľachtené druhy kaprov podľa dedičného rozloženia šupín rozdelíme na: kapor šupináč, kapor lysec, kapor riadkový, kapor hladký, ktorých je známe početné množstvo variácie. Pôvodný biotop kapra počas leta vytvárali prehriate, plytšie jazerá, mŕtve ramená a vedľajšie toky riek.

V súčasnosti vďaka vysadzovaniu sa vyskytuje aj v takých vodách,  ktoré nevytvárajú vhodné a požadované prostredie pre jeho život. Prítomnosť kapra pri trstinovom poraste môžeme vyvodiť z nárazovitých pohybov tŕstia na otvorených vodách na povrchu sa objavujúcich bublín (ryje). V prvom rade obľubuje dobre prehriate, stojaté alebo pomaly tečúce vody s bahnitým dnom. Hustý porast pre život kapra je veľmi dôležitý a to nie len z toho dôvodu že vytvára pre ryby  úkryt, ale zabezpečuje potravu a aj vhodné neresisko.

Jeho nároky na obsah kyslíka vo vode sú veľmi nízke, kapor dokáže kyslík výnimočne účinne zužitkovať. V prípade že obsah kyslíka vo vode klesne, kapor siahne po druhotný príjem vzduchu, na povrchu hladiny si šnupne vzduch, ba v niektorých prípadoch dokáže kyslík zužitkovať aj cez kožu.

ponty1

Je všežravý druh. Jeho prirodzenú potravu tvoria larvy hmyzu, mäkkýše a drobné račky, ktoré sa vyskytujú na dne. Väčšie jedince v ojedinelých prípadoch zožerú aj menšie rybky, ale samozrejme to neznamená že kapor je dravec.   Potravu prijíma s mäsitou vysúvateľnou papuľou, ktorú potom rozdrví pomocou pažerákových zubov. V ideálnych prípadoch, teda pri teplote vody 18 – 20 C a pri výskyte vhodného neresiska pohlavne dospelé ryby sa neresia v máji a júni. Neres sa môže predlžiť až do polovice júla (pri nepriaznivej teplote vody)