The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

Karas:(Carassius carassius)

Karas sa vyskytuje vo všetkých tečúcich a stojatých vodách Európy, výnimkou sú studené, hlboké jazerá a rýchle tečúce potoky. Má nízky nárok na množstvo kyslíka tak sa vyskytuje aj v močiaroch a rašeliniskách. V jazerách sa najradšej zdržiava v príbrežných partiách, kde sa voda rýchlejšie prehrieva, priaznivé podmienky ponúkajú aj čistinky v trstí a v riasach. Do hlbších úsekov sa stiahne iba cez zimné obdobie, počas zimovania.

Karas zvyčajne dorastá do dĺžky 15 – 25 centimetrov, ale jeho hmotnosť môže dosahovať až 1,5 kg. Telo má vysoké z boku trocha sploštené. U nás žijú dva druhy karasov: karas striebristý a karas obyčajný. Rozlíšenie dvoch druhov nie je veľmi problematické, nakoľko karas obyčajný má vyšší chrbát a v oblasti chvostovej plutvy má tmavý fľak. Hlavu má malú, ústa sa otvárajú do špicata. Sfarbenie tela je na chrbtovej časti tmavohnedá, boky  sa vyskytujú od zlatožltej až po striebristo sivú (karas zlatý), brušná časť je špinavo červená. Šupiny má malé, trošku vzrastené.

karasz

Plutvy sú svetlosivé, prvý lúč chrbtovej plutvy je tvrdý zúbkovitý. Ich neres sa začína v mesiacoch máj – jún a prebieha etapovo. Vyliahnutý poter v prvom období konzumuje planktonické organizmy: kyklopsy, dafnie a vírniky. Neskôr prejde na konzumáciu drobných rastlinných a živočíšnych organizmov. S obľubou konzumuje mladé výhonky rastlín, červy, slimáky a mušle.