The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

Ľadový január: pri vode s novinkami Benzár

Ľadový január: pri vode s novinkami Benzár

Je zima, aspoň podľa kalendára je ročné obdobie neoddiskutovateľné. Našťastie ale, keď sa na tohtoročnú zimu pozrieme z pohľadu počasia, v roku 2018 sme sa ešte ani raz nemuseli prebúdzať do dňa, kedy by sme mohli konštatovať, že v blízkosti nášho obydlia sa nenachádza žiadna taká voda, kam by sme si mohli vyraziť za rybami. A toto z viac hľadísk so sebou prináša niekoľko pozitív, z ktorých by som teraz v tomto článku vyzdvihol iba jedno, ale podľa môjho názoru o to dôležitejšie. A tým nie je nič iného, než odskúšanie účinnosti nových produktov Benzár, ktoré boli v nedávnej dobe uvedené a budú uvedené do predaja. Pre úplnosť nejde v konečnom dôsledku o samotné testovanie alebo dosiahnuté výsledky, ale skôr o takto získané skúsenosti a spätná väzba od šupinatých kamarátov a použitie pri účinnom použití noviniek, o ktorých je reč.

Ale aby som konkretizoval to, o čom som v predošlých riadkoch písal hmlisto, v ďalších odstavcoch budem písať o skúsenostiach, ktoré som za uplynulé viac než mesiac dlhé obdobie získal pri používaní noviniek roku 2018 a to Benzár Bicolor Method Pop Up a produktový rad Method Flame.

10_1Hlavní protagonisti prvého mesiaca roku 2018…
10_2… a v plnej kráse

Ako som už spomenul, vďaka miernemu počasiu už za sebou novinky, ktoré z dóz mizli takmer v rovnakom rytme ako pri letných lovoch, nemajú ani jeden a ani dve nasadenia pri ostrom love. A je pritom ešte len začiatok februára. Význam záverov a získaných skúseností je ďalej zosilnený skutočnosťou, že všetky nové produkty Benzar, ako sú dvojfarebné (napol) plávajúce gule a Flame, padali do zatopeného lomu s hĺbkou 5-6 metrov, o ktorom je známe, že je známy tým, že túto vodu nie je ľahké rozlúštiť. Slovo v predchádzajúcej vete v zátvorke bude hrať ešte dôležitú úlohu.
10_3 Miesto mojich zimných lovov bolo jazaero Harcsa

Nástrahy Bicolor Method Pop Up sú zaoblenými súrodencami jedných z najúspešnejších produktov minulého roka, pelet Bicolor, ktoré svoje príchute a osvedčené farebné kombinácie preniesli aj na tieto nové plávajúce nástrahy. V spojitosti s nimi je dôležité pripomenúť technický detail, že všetky produkty tohto nového radu sú ochutené, vďaka čomu dokážu zo seba dlhé hodiny vydávať rovnakou mierou atraktory do vody a udržať tým rovnaký vábivý efekt. Sú balené v dvoch priemeroch, a to 7 a 10 milimetrov, vďaka čomu ich dokážeme podať rybám podľa ich chuti v dokonalej vyváženosti s odpovedajúcou veľkosťou háčika za každej okolnosti, za každého ročného obdobia a dokážeme nájsť to pravé orechové buď samostatne, alebo v kombinácii ako časť nástrahy napichnutej na trň alebo vlasový príves. Z hľadiska vzplývavosti boli tieto nástrahy vyvinuté tak, aby dokázali vyvážiť háčik veľkosti 12 bez toho, aby náväzec pozdvihli v celej jeho dĺžke. Vzhľadom k neprebernému množstvu rôznych značiek háčikov na trhu, k ich hmotnosti a tvaru je ale nemožné vysloviť jedno všeobecné tvrdenie, preto sa pred nahodením vyplatí každopádne otestovať, ako je náš háčik v spojení s Bicolor Pop Up-om zladený. V prípade, že to považujeme za dôležité, nebojme sa našu nástrahu orezať tak, aby svojimi rozmermi vyhovela našim predstavám, tým totiž často môžeme získať viac, než by sme si mysleli.

Varianty Benzár Method Flame sú nadrobno namletý aróma-granulát, ktoré sú dostupné v 8 rôznych príchutiach, respektíve na pulty predajní sa dostali v k nim vhodných farbách. Ich použitie je najlepšie popísať – podľa môjho názoru – pri názornom naplnení krmítka, čo predvediem v nasledujúcom okamihu.

4_1
5_1
6_1

Naše krmítko naplňme najskôr tak, že do neho vtlačíme plnú plniacu formu. Potom môže na rad prísť ešte malé množstvo použitej zmesi, potom háčik a nakoniec to najdôležitejšie, vybraná podvodná „bomba“. V prípade, že sme všetko urobili dobre, pred našimi fúzatými kamarátmi sa aj pod vodou rozprestrie takýto neodolateľný pohľad

Myslím si, v súvislosti s použitím týchto hoblín sa vyplatí zvlášť vyzdvihnúť dve veci. Pri plnení krmítka vždy dbajme na to, aby sme do neho nenasypali veľa hoblín Method Flame, pretože vďaka jeho suchým a drobným čiastočkám by mohli pri nahadzovaní roztrhnúť náplň krmítka. A po naplnení sa vyplatí krmítko rukou ešte raz stlačiť. Pri dodržaní vyššie napísaného, si môžeme byť istí, že naše krmítko dopadne na dno v stave, v ktorom sme ho naplnili, a už pri potápaní sa z neho nezačnú vyplavovať hodnotné kúsky, ktoré chceme mať vedľa našej nástrahy.

Nakoniec, ale nie v poslednom rade, by som sa v nasledujúcich riadkoch rád zmienil o skúsenostiach získaných pri predchádzajúcich lovoch, kde som všetko robil presne tak, ako som to v tomto článku popísal.

V zadnej časti jazera Harcsa, ktoré mi poskytlo miesto k testovaniu – kde som tento rok zakaždým sedel – hrá dôležitú úlohu vzdialenosť, v ktorej rybár loví, pretože najväčšia hĺbka proti molu, z ktorého sa loví, sa tu nachádza v pomerne veľkej vzdialenosti od protiľahlého brehu, približne vo vzdialenosti 100 až 110 metrov. Preto je dôležité mať so sebou prúty, pomocou ktorých sme schopní na vyššie popísaných vzdialenostiach loviť. Vo vyriešení tejto úlohy mi bol dokonalým pomocníkom 3,90 metra dlhý prút z radu Benzár AllRound Feeder, respektíve Carp Expert River Feeder v rovnakej dĺžke. Vzhľadom k zimnému obdobiu, s tým súvisiacej nízkej teplote vody a vďaka spomalenej látkovej výmene rýb a ich menšej potravnej aktivite je cielená krmná kampaň vo väčšom množstve neopodstatnená, preto som aj ja zakaždým používal metódu, kedy som ryby hľadal na rôznych miestach.

10_4
10_5

Štýlové „delo“, pomocou ktorého je možné dosiahnuť na kapry, ktoré sa zdržujú aj vo vzdialenosti 100 metrov a ktoré je možné z tejto vzdialenosti s požitkom zo zdolávania pohodlne dostať na breh. Najlepší dôkaz o tom, že je nástraha úspešná

Bolo zaujímavé pozorovať, že neboli dva rovnaké lovy, kde by obyvatelia jazera uprednostňovali tu samú nástrahu. Vzhľadom k tomu, že som skúšal výhradne nástrahy Bicolor Pop Up v rovnakej vzdialenosti s rovnakou krmítkovou zmesou (s presne akou popíšem v ďalšom mojom článku), pomerne skoro vyšlo najavo, že v danej chvíli, za práve aktuálnych okolností, o ktorú variantu ryby prejavujú najväčší záujem. Z takto získaných skúseností a čo je oveľa dôležitejšie podľa odozvy rýb je jednoznačné, že najúspešnejšie sú dve príchute, čokoláda-pomaranč a jahoda-med, niekoľko rýb som pritom ulovil aj na kombináciu cesnak-oliheň.

V jednom sa ale moje dve krmítka mieriace do vody líšili, a to hlavne v použití respektíve vynechaní použitia Method Flame. Jednoznačne sa ukázalo, že na prút, v krmítku ktorého som použil aj Method Flame zábery prichádzali v oveľa kratších intervaloch, kedy som na záber čakal po nahodení 7-8, maximálne 10 minút. Viac než polovina takto ulovených rýb sa nechala zlákať na Flame s príchuťou ananás a krill, preto môžem prehlásiť, že v boji dvoch produktových radov vedú zatiaľ tieto dve príchute, ale nie s nedostihnuteľným náskokom. Aj tento príklad dobre ukazuje, jak rýchlo sa spomínané produkty stanú aktívnymi napriek takto studenej vode.

10_5Jeden z najkrajších fúzačov januárových lovov
Rovnako ako v mnohých iných oblastiach života, aj pri našich lovoch sa tímová práca ukázala ako základ úspechu.

V rekapitulácii skúseností popísaných v jednotlivých odstavcoch, je možné podľa môjho názoru prehlásiť, že dôležitú úlohu medzi okolnosťami, ktoré ovplyvňujú úspešnosť našich lovov, hrajú aj maličkosti. Sú to totiž také drobnosti, ktorými sú napríklad správne naplnenie krmítka, alebo správne orezanie našej nástrahy, pomocou ktorých dokážeme znížiť nedôveru našich fúzatých kamarátov k nami predkladaným sústam a môžeme tým na brehu byť úspešnejší trebárs aj v najchladnejšom období roka.

Nech sa prúty ohýbajú, pokračovanie nabudúce!

Zdroj: Dániel Ujszászi
Foto: Béla Lukácsi, Bence Szabó, Dániel Ujszászi
Preklad: Róbert Doboš