The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

Rande s muškami – Opäť na rieke Körös

Na celom výlete na rieku Körös bolo najlepšie to, že sme sa na brehu rieky opäť stretli s priateľmi, ktorých sme dlho nevideli a okrem toho nás svojou návštevou poctili aj nové tváre nášho rozrastajúceho sa tábora fanúšikov. Jedným slovom sa potvrdilo, že sa osvedčil nápad túto udalosť predoslať na facebookových stránkach relácie „Rande s muškami“. Zvlášť nás potešilo to, že aj krásna Csilla vzala do rúk náš prút a po niekoľkých minútach už s muškárskou šnúrou švihala, ako profík. Do studenej vody ešte nevliezla, ale v pravú chvíľu príde aj na to a keď uloví svojho prvého jalca, som si istý, že posíli domáci muškársky tábor.

No ale neskáčme rovno doprostred príbehu! Všetko začalo tým, že Oskar a Peter sa stali tvrdo závislými na muškárení a Osi verne svojej povesti – s Oskarom ste sa stretli v jednom z predchádzajúcich dielov relácie, teda lov Osiho sa nedá ani náhodou zaradiť medzi tradičné spôsoby lovu vzhľadom k jeho dlhému prútu, ktorý teda loví tak, že dokáže uloviť podustvy a mreny, ktoré nepatria medzi typické ryby lovené na mušku. Rozišli sme sa s Koppányom a neustali sme do tej doby, než sme na brehu rieky Sebes Körös nenarazili na tenkarových fanatikov. Darmo sme vstávali skoro ešte pred svitaním, než sme sa dostali k mostu Gróf Tisza István (06:15), Osi už ulovil a pustil štyri podustvy.

Konečne sme na kraji zlomu na dne stáli v štyroch spoločne so Zoomom s jeho ručnou kamerou a Rolli na druhom brehu v žihľavách. Začalo nakrúcanie a dorazila prvá ryba, ktorou bola malá mrena. Potom prišla druhá, tretia a mne utiekol rekordný jalec rieky. Podustvy neboli pri chuti a Koppány ulovil iba dva menšie jalčeky, mreny boli podmierečné, bolo načase postúpiť ďalej. V tom sa objavil môj starý spolužiak. Imi Török, ktorý pohostil celý štáb a ukázal aký pohostinný je človek z dolnej zeme. Po štipľavých a neštipľavých klobáskach a ďalších chutných maďarských špecialitách bol celkom problém vliezť do vody. Zurčiaca voda splavu ma naplnila obavou a odvážil som sa stáť len na kraji rieky. Nie ako Oskar! Ten sa hrdinne vzoprel hroziacej smrti a smelo sa vydal na druhú stranu rieky na nádejné miesto na ulovenie podustvy…

Ostalo bohužiaľ iba u prianí a behom dvoch hodín sa za zaťaženou nymfou vrhla iba jedna podustva. Na ostatných neostalo ani toľko, kameramani už mali boľavé nohy a chrbty a o piatej odpoludnia sme už boli unavení samozrejme aj my rybári. Pisti Ónodi vedúci kuchyne penziónu Móló nás očakával s nie jednoduchým pokrmom z rýb. Únava sem, bez rybky tam, sledovali sme celú prípravu jedla a vedení radosťou z opätovného stretnutia, sme na naše izby šli až okolo polnoci.

Skoro ráno sme pod tlakom dosiahnutia úlovkov do seba rýchlo nasádzali miešané vajíčka po „maďarsky“ od Pistiho a po príjazde Csilli a vyrazili sme smerom ku Komádskemu mostu, kde dosiahli naši kolegovia deň predtým veľmi slabý úlovok. Neulovili nič napriek tomu, že vodu bičujú už od brieždenia. Koppány začal zaučovať Csillu, Oskar a spol sa ešte pokúšali o nemožné a ja som sa pustil do strímrovania. Snažil som sa oklamať veľké jalce, ktoré sa ukrývali vo vegetácii siahajúcej až k hladine v úseku nad mostom. Môj super ľahký strímer sa o vegetáciu zachytil aj keď ešte plával na hladine. Bol som nútený nástrahu viesť súbežne s prúdom, čo nebolo jednoduché. Výsledkom mojej vytrvalosti bolo brutálne dupnutie do prútu, ryba ešte zišla na dno a potom som už zdolával iba obrí chumáč zeleniny. Chuť mi to nevzalo. Aspoň som objavil ich stanovisko. A máme prvý poriadny úlovok a druhý a tretí…

Rieka nám ukázala vľúdnu tvár, ale bola mimoriadne skúpa. Teraz sa práve trápim nad tým, či bude dosť materiálu na epizódu relácie o tejto rieke. Dvakrát jedna tretina dňa nestačila. Ale čo vlastne očakávam? Iba s veľkým šťastím je možné nakrútiť lov hojný na úlovky na divokých vodách, riekach, kde rybu je treba najskôr nájsť, kde sa nenasadzuje, nevedú záznamy o stave osádky na dekagramy, kde žijú tak, ako sú zvyknutí, kde scenár píšu ryby.

Text: Balázs Pupa Erdélyi
Foto: Zoom, Rolli
Preklad: Róbert Doboš