The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

Pstruh potočný:(Salmo trutta)

Jeho typickým domovom sú rýchle tečúce podhorské studené vody s bohatým obsahom kyslíka, ktorých teplota je počas leta max. 15 – 20C. V dospelosti dosahuje dĺžku 20 – 40 cm a hmotnosť 0,5 – 0,8 kg. V zriedkavých prípadoch dosahuje viac kilovú váhu. Jeho telo je skoro vretenovitého tvaru z bokoch len mierne sploštené, mierne predlžené a mimoriadne aerodynamické. Hlavu má pomerne veľkú. Hlboko rozštiepené do špicata sa otvárajúce ústa ukrývajú množstvo malých zubov, horná čeľusť siaha po zadnú úroveň (lem) očí, alebo presahuje tento bod. Spodná čeľusť starších jedincov hákovito prečnieva za hornu. Má tupý, pomerne krátky rypák.  Jeho oči sú stredne veľké. Telo pstruha potočného zdobia biele bodky s červeným alebo čiernym okrajom. Plutvy má pomerne vyspelé, brušné a prsné plutvy sú pretiahle, chvostová plutva je mierne vykrojená.

sebes

Pohlavne dospelé jedince pred neresom častokrát už v septembri migrujú na neresiská, ktoré sa nachádzajú pri najvyšších tokoch potoka, kde nad kamenitým dnom preteká iba plytká voda. Počas neresu (neresí sa v apríli) sa ikernačka postavy oproti toku vody, mliečniak o niečo vyššie.

Ikernačka ukladá 200-1000 kusov ikier, ktorých priemer je 4-5 mm a sú žltkastej farby  do vopred dôkladne prečistených štrkových jamiek. Potravinový základ potomkov tvoria gammarusy, larvy hmyzov, mäkkýše a na povrch vody dopadajúci hmyz.

Väčšie jedince žijú výrazne dravý spôsob života, ich najčastejšou korisťou sú čerebľa pestá, hlaváč pásoplutvý, slíž severný a pravidelne požiera aj svoje druhy.  Pstruh potočný je forma kmeňového druhu Salmo trutta ktorý prešiel a žije stály sladkovodný spôsob života.