The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

V úkryte stromov a kríkov

Dobrá znalosť miestnych pomerov je polovička úspechu, a za úspech sme veľmi vďační, veď rybolov je činnosť vedúca k uloveniu rýb. Áno ale svoje šťastie pokúšame veľmi často aj na neznámych vodách a vtedy vlastne o danej vode nevieme vôbec nič. Existujú ale také oporné body, s pomocou ktorých môžeme zvýšiť našu úspešnosť. Mojím dávnym postrehom je, že sa zakaždým vyplatí zamerať sa na možné úkryty rýb. Pre naše ryby je typické, že sa cítia dobre v úkrytoch, ktoré im poskytujú rastliny, alebo stromy a niektorými metódami ich tu je možné uloviť. Zostaňme snáď u možností, ktoré im poskytujú kríky a stromy. V mnohých prípadoch si stačí obzrieť vodu a hneď sa môžeme orientovať v najdôležitejších aspektoch. Hneď vidíme, kde stoja stromy a kríky bezprostredne na brehu. Tam, kde je tomu tak, väčšinou nájdeme niekoľko stromov, konárov a kríkov spadnutých do vody, preto podľa možností by sme mali hľadať skôr na týchto, než na holých pobrežných partiách. V prípade mŕtvych a vedľajších ramien sú brehy so stromami a kríkmi väčšinou strmšie, než holé, ryby tak môžu plávať celkom blízko brehu. Tento fakt a to, že sa tam môžu skrývať medzi konármi visiacimi nad vodou z nich robí naozaj dobré miesto, kde sa ryby zdržujú.

1

2

Viem, že takéto miesta plné prekážok sa najlepšie hľadajú pomocou člna, ale v mnohých prípadoch nie je ich prelovenie bez nádeje aj z brehu. Ja som sa naučil oceňovať tieto miesta v prvej rade v spojitosti s lovom zubáčov. Prvého svojho naozaj veľkého zubáča nad desať kilogramov, som ulovil na vedľajšom ramene rieky Dráva v bezprostrednej blízkosti brehu spadnutého stromu. Rovnako ako aj vtedy, aj v iných prípadoch postačuje ľahká montáž s plavákom na háčiku s malou rybkou a hneď máme veľkú šancu na úlovok zubáča. Je snáď jednou z najznámejších faktov, že zubáče ako magnet priťahujú úseky s prekážkami poskytujúcimi úkryt pod vodou. Aj toho starého velikána som ulovil z brehu, aj keď som neskoršie viac obľúbil lov z člna. Známe spôsoby lovu zubáčov, akými sú šúlačka a pri nej spúšťanie nástrahy medzi prekážkami boli snáď vymyslené k lovu zubáčov. Je to veľmi športové a dobré potichu sa prikradnúť k prekážke, do jej bezprostrednej blízkosti a postupne centimeter po centimetri prečesať priestor medzi konármi pod vodou. Môžeme praktikovať rôzne triky, trebárs aj zakrytý háčik. Povaha miesta určuje, čo by mohlo byť najvhodnejšie a najúčinnejšie použiť. Aj lovci na prívlač prečesávajú miesta so stromami a miesta s podvodnými prekážkami. Na takýchto miestach často ulovíme a zase pustíme našich kamarátov s ostnatými plutvami.

3

4

Skúsenosti posledných rokov mi silno potvrdili aj fakt, že spomedzi  našich dravcov sa aj šťuka rada sťahuje do zákrytu stromov a kríkov. Toto platí hlavne vtedy, keď je vodná plocha inak menej zarastená vodnou vegetáciou. Šťuka si stromy rada vyberá ako miesto, kde striehne na svoju korisť, čo potvrdil aj jeden z posledných lovov. Kamarát Tamás Gál ma vylákal vláčiť na pekný rybník. Už sme obišli celý rybník, ale podarilo sami uloviť iba jednu na konci našej túry. Pršalo a kamarát to už chcel vzdať, ale ja presne v duchu skorších skúseností som sa vrátil o niekoľko krokov k nad vodu sa nakláňajúci strom. Opatrne som zaliezol pod strom medzi husté konáre, ktoré siahali až skoro na zem a vodnú hladinu a len tak skoro priamo pred nohy som spustil a začal som sa hrať s vlajúcim twistrom. Za okamih sa rozčerila do tej doby pokojná hladina, ucítil som klepnutie do gumovej rybky aj prútu útočiaca šťuka. Tomi sa síce začudoval, ale za chvíľu už kľačal pri mne a uchopil pekne zafarbenú šťuku v plnej sile. Zabrala na červenú gumu, ale je to jedno, mal som druhú. Úspech si myslím prinieslo odhalenie pokojného miesta vhodného na jej úkryt.

5

6

7

Všeobecne známym trikom vláčkarov je prečesanie krajov prekážok v čo najmenšej vzdialenosti. Hlavne pri love jalcov a boleňov považujeme pri love z člna smerom k brehu za dôležité nahadzovať do bezprostrednej blízkosti miest, kde sa ryby zdržiavajú. Často ako je známe záber prichádza už pri dopade umelej nástrahy do vody od dravcov skrývajúcich sa pod kríkmi. Je dobre známy aj poznatok z lovu sumcov, že dravec, ktorý sa za tmy vydá k hladine, čaká na svoju korisť často medzi konármi stromov a kríkov. To je už možno menej pozorovaná skutočnosť, že v priebehu dňa, hlavne pri intenzívnom slnečnom svite sa kríky a stromy často zhodnocujú ako úkryty šťúk. V poslednej dobe som pozorujúc veľkého počtu pretekov v prívlači som mohol vypozorovať, že sa na každý pád vyplatí prečesať okolie rôznych úkrytov.

8

9

Od konárov, spod koruny sa veru zatrblieta tigrované telo a nie je zriedkavý útok z týchto miest. Keď je pod pobrežnými stromami čo aj malé množstvo vody, môže sa tam skrývať šťuka akejkoľvek veľkosti. Nech to sú už plytšie, alebo hlbšie vody, všade majú v obľube takéto miesta s úkrytom pod stromami a kríkmi. Aj keď sú to nebezpečné miesta, v obľube ich majú a cítia sa tu bezpečne aj malé rybky. Zbierajú tu potravu padajúcu zo stromov a listov a svojou prítomnosťou tieto miesta menia pre dravcov na ešte atraktívnejšími. Chytajme teda šťuky, trebárs aj prívlačou aj v blízkosti stromov a kríkov.

10

11

12

Na holých korytách môže znamenať dobré miesto pre ryby aj niekoľko konárov ktoré sa zachytia v prúde. Môžem ďakovať za veľký počet svojich úlovkov tomu, že sa nevyhnem ani často nevýznamne vyzerajúcim miestam, konáriku vyčnievajúcemu z vody. Niekedy sa za nimi môžu skrývať oveľa objemnejšie podvodné prekážky. Môžu tvoriť úkryt aj pre väčšie zubáče, ale obľubujú ich aj staršie exempláre kaprov, ktorí tu nachádzajú potravu v tom, čo sa na nich zachytí. V nedávnej minulosti sa nám pri menších aj väčších podvodných prekážkach podarilo uloviť pekné ryby. Už zanedlho popíšem aj pekného zubáča môjho syna a podrobnosti môjho vzrušujúceho lovu kaprov.

Text a foto: Károly Bokor

Preklad Róbert Doboš