The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

Bažant poľovný

Prekrásne sfarbeného kohúta a nenápadne sfarbenú sliepku bažanta poľovného, netreba nikomu predstavovať. Pre väčšinu poľovníkov je zároveň najobľúbenejším druhom pernatej poľovnej zveri. Bažant poľovný patrí do radu hrabavcov čeľade bažantovitých, väčšina druhov tejto čeľade nie je sťahovavá. Nakoľko sa bažant viaže k určitým teritóriám, preto sa spontánne územie výskytu bažanta nerozširuje. Nakoľko sa jedná o pomerne nenáročný druh vtákov, dá sa využívať ako okrasný vtáčí druh a do mnohých krajín bol dovezený za účelom poľovníckeho využitia. Týmto spôsobom sa bažant poľovný dostal prakticky do celého sveta a na všetky kontinenty. V súčasnosti je na veľkej časti severnej pologuli zdomácnení druh a je veľmi obľúbenou pernatou poľovnou zverou.

1.

Bažant poľovný má v prírode desiatky poddruhov, ktoré sa medzi sebou krížia, ale je v súčasnosti niekoľko poddruhov bažanta(ako napr. mongolicus, tenebrosus, torquatus, formosanus), ktoré sú uprednostňované v malých chovoch vyslovene na poľovnícke účely.

Kľúčom k vysokým stavom bažanta poľovného a k ich rastu, je obdobie znášky a hniezdenia.  Od zabezpečenia kľudu v čase hniezdenia , ochrana hniezdisk pred vykášaním, ochrana pred predátormi, či už pernatými ,alebo srstnatými ako aj ochranou pred diviačou zverou. Ďalším veľmi dôležitým faktorom na výšku prirodzených stavov bažanta je počasie počas hniezdenia. Studené, daždivé počasie počas hniezdenia má za následok zničenie znášok, alebo úhyn čerstvo vyliahnutých kurčiat. Taktiež veľmi suché a horúce počasie  nie je vhodné na odchov kurčiat a v takom čase je potrebné zabezpečiť dostatok napájadiel, čo napomáha úspešnému odchovu kurčiat.

Bažant poľovný sa dá pomerne úspešne umelo odchovávať, tento druh dobre znáša rôzne formy umelého odchovu. Pomerne za krátky čas je možné dochovať veľký počet jedincov. Odchov sa môže robiť pomocou kvočiek z domácej hydiny, kde jedna kvočka v závislosti od telesnej veľkosti príjme 15 – 50 bažantích kurčiat. Kvočka tieto kurčatá podobne, ako bažantia sliepka učí hľadať potravu, chráni ich pred nepriazňou počasia a prípadným predátorom.  Tento spôsob umelého odchovu sa už vykonáva zriedkavo nakoľko je problematické zabezpečiť dostatok kvočiek, vyžaduje si veľa ručnej práce a celodennú ochranu chovu.

Pokiaľ nie je hlavým cieľom prirodzený chov bažanta poľného, ale chceme zabezpečiť dostatok bažantov pre poľovnícke účely od októbra do konca januára , dá sa požadovaný počet zabezpečiť v umelých chovoch bažanta v uzavretých priestoroch. Do 6-8 týždňov veku je potrebné v noci kurčatá držať vo vykurovaných, dobre vetraných priestoroch a cez deň vo voliérach, chrániacich kurčatá pred predátormi. Po tomto období je možné odchov bažanta robiť dvomi spôsobmi. Jednoduchším spôsobom, s menšími stratami na kurčatách , ale s väčšími nákladmi na chov je takzvaný voliérový chov, kde sú bažanty držané pod sieťou až do času poľovačiek. Tu treba zabezpečiť veterinárnu kontrolu, kŕmenie a starostlivosť počas celého obdobia chovu. Takýmto spôsobom docielime 80 – 90 % úspešnosť odchovu bažantov. Samozrejmosťou je pokiaľ chceme, aby bažanty boli dobre operené a dobre lietali, je potrebné zabezpečiť veľké voliéry.

2.

Druhá technológia odchovu bažanta poľovného je takzvaný voľný, polodivý odchov, ktorý je najlacnejší, ale aj najrizikovejší a pri tejto technológií odchovu sú aj najväčšie straty. Na- koľko je však najlacnejší a mnohé združenia, ktoré chcú zvýšiť poľovnícku atraktivitu revíru  si vyberajú práve tento spôsob chovu. K tomu, aby sme za vynaložené peniaze a námahu dosiahli dostatok dobre letiacich bažantov na poľovačky, nestačí zabezpečiť kurčatám dostatok stravy a napájadiel. Na polodivý chov bažanta vybrané časti revíru, treba pripravovať už od predchádzajúcej jesene. Treba zabezpečiť jesenné orby a osevy políčok kvalitnými miešankami. Jednotlivé políčka v pásoch osievať tak, aby bola zabezpečená celoročná pestrosť potravy. Treba si uvedomiť, že do ôsmych týždňov veku kurčiat prebieha chov ako pri voliérovom chove. Potom sú kurčatá vypúšťané do voľného revíru. Preto treba vybrať lokality, kde sa môžu ukryť, kde môžu nájsť dostatok hmyzu (zakladať umelé mraveniská). Treba vybrať lokality, kde sa kurčatá môžu sušiť a zabezpečiť lokality, kde je dostatok hradovacích stromov, aby sa čo najskôr naučili hradovať na stromoch a tak unikali v noci predátorom. Zároveň treba počas celého odchovu dôkladne bojovať všetkými zákonnými prostriedkami proti predátorom. Je veľmi dôležité používanie rôznych pascí na pernatých, ale aj srstnatých predátorov a ich pravidelné používanie a kontroly. Taktiež treba zabezpečiť počas celého trvania chovu ochranu pred pytliactvom. V tých združeniach, kde to myslia s odchovom bažanta vážne, tam ochranu chovu nenechávajú na náhodu a nenechávajú chovy bez zodpovedného dozoru. Počas chovu zamestnávajú overených a zodpovedných pracovníkov náklady s tím spojené sa združenia vrátia jednak tým, že sú menšie straty na kurčatách a taktiež zabránením odletu vypustených kurčiat. Na dôvažok zaučený pracovníci vedia bažanty učiť a trénovať v lietaní. Cieľavedomým preháňaním a kŕmením naučia bažanty lietať na miesta kŕmenia, a tým ich vlastne trénujú v lietaní, čo sa potom môže využívať pri plánovaní poľovačiek. Takto sa zvyšuje zloviteľnosť vypustených bažantov.

Samozrejme počas jesene a zimných mesiacov sa taktiež nesmie zanedbať pravidelné prikrmovanie bažantov a tlmenie škodnej zveri. Keď príde čas poľovačiek, je dôležité vždy organizovať poľovačku tak, aby sa okrajové časti revíru natláčali vždy do stredu poľovného revíru. Týmto dosiahneme to, že nám bažanty neodlietajú do susedných revírov. Ak máme poľovačku, kde nebol objednaný veľký výrad, tak nemusíme vyrušovať jadro revíru. Odporúča sa na okrajových častiach revíru, kde nie sú veľké stavy bažantov takmer vypoľovať všetky bažanty z umelého chovu pre ich nízku reprodukčnú schopnosť. Bažanty, ktoré v týchto lokalitách zostanú po poľovačkách často počas doby hniezdenia odlietajú a aj tých zopár, čo ostanú zahniezdia len zriedkavo.

Návratnosť nákladov po zlovení bažantov z polodivého spôsobu chovu je približne 40 %, lepšie výsledky dosahujú len ozajstný profesionáli v bažantniciach. Jednoznačnou prednosťou tohto chovu je to, že poľovník ani nepostrehne, že sa jedná o bažanty z umelého chovu na- koľko kohúty výborne lietajú a tým sa zvyšuje aj poľovnícky zážitok. Z voliérového chovu vypúšťané bažanty často slabo a zle lietajú a tak poľovačka vyzerá skôr, ako streľba na terč  a takáto poľovačka uspokojí len poľovníkov, ktorý viac túžia po streľbe, ako po ozajstnom poľovníckom zážitku.

Autor: Kiss Gábor

Zdroj: Pannon Vadászvilág