The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom
 • Gemenc pod vodou

  V uplynulých dňoch kulminoval Dunaj pri obci Gemenc a zaplavil 95% lesných pozemkov. Akciová spoločnosť Gemenc hospodári na ploche 37 316ha. Výmera poľovného revíru je takmer dvojnásobná približne 72 000ha. Medzinárodné uznanie si Gemenc vyslúžil pre vynikajúci genofond jelenej zveri. Toto územie je veľmi významné z hľadiska protipovodňovej ochrane územia. Vďaka protipovodňovým opatreniam nedochádza k ...

 • Sluka lesná plnená hubami, slučia paštéta

  Na prípravu špecialít zo sluky lesnej, využívame celú sluku aj s vnútornosťami a črevami, spolu s ich špeciálnym obsahom. Vzhľadom na spôsob výživy sluky lesnej sú črevá aj s ich špeciálnym obsahom vyhľadávanou špecialitou. Sluky pred prípravou zbavíme peria, vypitveme. Telo sluky dôkladne umyjeme, ako aj žalúdok, pečienky, črevá vyčistíme a opláchneme. Vnútornosti aj s črevami ...

 • O Poľovníckej slušnosti II.

  Poľovnícke správanie sa V predchádzajúcich článkoch sme sa zaoberali poľovníckym správaním sa na spoločných poľovačkách a  na individuálnych poľovačkách v rámci poľovníckeho združenia. Pozrime sa na správne poľovnícke správanie sa počas individuálnej poľovačky, keď sme v pozícií poľovníckeho hosťa, alebo keď robíme doprovod poľovníckemu hosťovi, či už je to poplatkový hosť, alebo hosť na pozvanie. ...

 • Bažant poľovný

  Prekrásne sfarbeného kohúta a nenápadne sfarbenú sliepku bažanta poľovného, netreba nikomu predstavovať. Pre väčšinu poľovníkov je zároveň najobľúbenejším druhom pernatej poľovnej zveri. Bažant poľovný patrí do radu hrabavcov čeľade bažantovitých, väčšina druhov tejto čeľade nie je sťahovavá. Nakoľko sa bažant viaže k určitým teritóriám, preto sa spontánne územie výskytu bažanta nerozširuje. Nakoľko sa jedná o ...

 • Poľovníci na koče!

  Obzretie sa za výstavou FEHOVA Dejiskom jazdeckých programov na výstave FEHOVA bolo výstavisko Hungexpo pavilón G . Kapacita tribún v pavilóne bola okolo 2500 ľudí a bolo takmer vypredané , keď trubači Maďarskej Poľovníckej Komory slávnostnou fanfárou otvorili preteky konských dvojzáprahov. Prekážkovú dráhu postavil a trasu pretekov vytýčil kapitán Maďarského zväzu konských záprahov pán Fintha ...