The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom
 • Šťastlivé natáčanie

  Natáčanie mojej prvej relácie s poľovníckou tematikou sa vyvíjalo veľmi šťastlivo. Po tom, čo som dostal požiadanie na prípravu filmov pre spoločnosť PV TV, nadšene som začal organizovať miesto priebeh atď. prvého natáčania. Vyhovujúcu lokalitu som aj čoskoro našiel asi na 50km od Budapešti vo Vasztélyi, ktorý leží pod pohorím Gerecse. Je to ozajstná perla, ...

 • Lov diviakov vo zvernici (S okolkami alebo bez okolkov)

  Prvým miestom nášho natáčania v novom roku bol Szilvásvárad, kde sme sa mohli zúčastniť pri hone na diviaky v jednej z tamojších zverníc. Ešte predtým ako by ste si mysleli, že tieto zariadenia boli vytvorené vďaka zrýchlenému svetu XX. a XXI storočia, musíme konštatovať že je to omyl. Vysadzovanie a lov divej zvery v uzatvorených záhradách má svoje  korene ...

 • Poľovačka je už taká

  Aká je poľovačka a aké je poľovnícke šťastie? Nič neznázorňuje lepšie, ako výsledok pohonov z predošlých dvoch týždňov, ktoré sa konali v Kercseliget. V predošlom článku som už referoval o dvojdňovej poľovačke – sliedenie diviakov – ktorej výsledok, bol veru trocha skromnejší. Na sobotu nasledujúceho týždňa, bola opäť naplánovaná poľovačka, ktorá sa mala konať na už dobre známom revíri. Pohon ...

 • Kercseligetská poľovačka na diviakov

  Za miesto môjho 4. natáčania sme vybrali Kercseliget. Táto oblasť sa nachádza v župe Somogy, blízko k Dombóváru a k trojitej hranici Tolna–Baranya–Somogy. Táto oblasť je bohatá na divinu, žije tu výborná populácia diviakov a jeleňov lesných. Na tomto vidieku poľujem asi 10 rokov , takže s miestnymi som si vytvoril veľmi dobrý vzťah. Posliedka bola organizovaná pre Rakúsku priateľskú spoločnosť, ...

 • Diviak:(Sus scrofa)

  Obýva v prvom rade zalesnené, hornaté, kopcovité oblasti, obľubuje záplavové územia. Pomenovanie: Poľovníckou rečou nazývame samca kancom, samicu diviačicou, mláďa je prasiatko, dvojročný kanec alebo dvojročná prasnica je mladá sviňa, starého kanca – kancom pustovníkom. Veľkosť: Dĺžka tela 150-200 cm, výška v kohútiku 80-110 cm, váha po vypitvaní 70-170 kg. Srsť: Pokrýva ho silná na častiach tela ...

 • Kačica divá:(Anas platyrhynchos)

  Kačica divá je druh patriaca do triedy vtákov, do radu husovitých (Anseriformes) a do čeľade kačicovitých (Anatidae). Jedince zo skupiny kačice divej na vzhľad sú veľmi podobné. V pozadí je vidieť kačicu čiernu, kým v popredí je samička kačice divej. Výskyt: Je rozšírená v celej Európe a na väčšine územia Ázie a severnej Ameriky. V Karpatskej kotline je najčastejší druh kačice ...

 • Daniel škvrnitý: (Cervus dama)

  Daniel škvrnitý je cicavec z čeľade jeleňovité. Na prostredie najlepšej Slovenskej populácie je charakteristická kontinentálna klíma, menší počet snežných dní a nízka snehová prikrývka. Obľubuje najmä roviny alebo mierne kopcovité územia a listnaté lesy rozdeľované menšími poľnohospodárskymi oblasťami. Pomenovanie: Poľovníckou rečou jeho samca nazýva býkom alebo lopatníkom, samičku – jelenicou, dvojročnú – lanicou, mláďatá lanie alebo býčie ...