The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

Chod Rig, aneb trojrozměrná koncová montáž

Věnujme chvíli pozornosti vývoji koncových montáží. Když se budeme bavit o Chod rigu, vždy bude spojován s dvěma jmény. Prvním z nich je Terry Hearn, který jako první používal koncovou montáž hinged stiff-rig, z části které vznikl chod rig. O něco později tuto montáž proslavil můj dobrý kamarád Frank Warwick. Frank je jedním z nejinovativnějších v oboru a byl prvý, kdo použil chod rig přímo na šňůrce s olověným jádrem. Chod Terryho spojený s leadcorem Franka hluboko otřásl světem kaprařiny.

Velká většina koncových montáží je použitelná pouze v blízkosti dna, ale chod rig nejen na bahnitém dnu (chod znamená bahno, usazeninu, naplaveninu), ale nejen u dna je možné úspěšně používat, ale také mezi rostlinami v trojrozměrné formě. Kapři silně prochytávaných vod přišli na to, že návnada ležící na dně, pro ně může být nebezpečná. Já jsem osobně také víckrát viděl, že se kapři vyhýbají mé návnadě ležící na dně. Hned, jak jsem začal chytat mezi rostlinami, 40 – 50 cm nade dnem, záběry se dostavili okamžitě.

1

Je to logické, vždyť část krmení rybářů zůstane viset v rostlinách a kapři přišli na to, že boiliesy uváznuté v rostlinách půl metru až jeden meter nade dnem pro ně neznamenají žádné nebezpečí. Právě proto chod rig použitý v rostlinách může být úspěšný také tehdy, když koncová montáž na dně zůstane úplně bez úspěchu. Kdybych řekl, že tato montáž je nejlepší, přeháněla bych, ale když rybář používá chod tak, jako ho je třeba používat v dané situaci, loví s dokonalou montáží. Toto se o ostatních montážích říct nedá. Chod rig může být dobrou volbou po drobných úpravách v každé situaci.

Co je na něm zvláštního?

To, že hmotnost leadcoru na hrot háčku neustále vyvíjí tlak, kaprovi tak značně znemožňuje mnohem víc zbavit se háčku v momentě, kdy ten vzal pop-up nástrahu. To má za následek, že kapr zpanikaří a chce se vzdálit z místa, ale jak se v panice snaží uniknout, háček se mu zapíchne pořádně hluboko do úst. Toto neustálé působení síly dokáže vyprodukovat pouze taková koncová montáž, která je elastická, jako například bungee rig, Nash Triggalink rig, nebo silně přetížený pop-up rig.

2

V případě každé koncové montáže, která zapíchne háček do úst ryby s pomocí zátěže, působení síly na špičku háčku je buď 100%, nebo 0% v závislosti na situaci. Na špičku háčku je působení síly úplné, když ryba napne návazec a zátěž zvedne ze dna. Ale když se kapr opět přiblíží ke dnu a zátěž dopadne na dno, působení síly ustane a montáž povolí. Toto tedy znamená, že když síla vyvíjena na špičku háčku ustane, kapr se díky svalům v tlamě zbaví háčku. Kapři, kteří již byli na háčku, s rutinou ovládají tuto 100%-0% situaci působení síly, mají to ale těžší, když na špičku háčku neustále působí síla, čili toto neustále působení síly je klíčem k úspěchu. Toto znamená také to, že budeme ještě úspěšnější při použití volného vlasce, protože napnutý vlasec na hmotnost olověné šňůry působí jako proti zátěž.

Přijít o rybu v průběhu zdolávání?

Často je slyšet, když je řeč o chod rigu, že rybář rybu ztratil v průběhu zdolávání. Takže je několik triků, kterými tomu můžeme předejít.

V první řadě je důležitá váha použitého olůvka. Při použití chod rigu bude funkce olůvka spočívat pouze v tom, aby bolo nápomocné při nahazování a udržení montáže na místě. Jeho tvar a váha jinak nejsou důležité, k zaseknutí ryby totiž není potřeba. Nezapomínejme, že na špičku háčku vyvíjí tlak váha olověné šňůrky. Samozřejmě je důležitá také síla, kterou vyvine olůvko v momentu, kdy ryba začne unikat s montáží, ale když rybář zvedne prut a začne rybu zdolávat, zátěž opět ztrácí důležitost.

Častou chybou je, že rybáři používají příliš těžká olůvka. Toto má za následek, že háček v ústech ryby působí, jako nůž. Rybář tahá za montáž shora a zátěž se pod ústy ryby pohybuje všemi směry. Ale pouze tehdy, nepoužijeme-li malý trik. Tento jev vede k tomu, že tuhý a krátký chod návazec háček promění prakticky na řezací nástroj. Háček se tedy vyřízne z úst ryby a rybář ztratí zaseknutou rybu.

V ideálním případě tedy zátěž používáme pouze na nahazování a po zaseknutí ryby se ji pokusíme ztratit, aby se háček nevyříznul z úst ryby. Rybáři dnes, aby se vyhnuli tomuto problému, používají různé slabší vázání. Někteří zátěž k olověné šňůře přivazují monofilem s nosností dva kilogramy, před nahozením je ale toto třeba zajistit pomocí PVA šňůrky. PVA šňůrka vstřebá sílu nahazování, a když je již montáž jednou ve vodě, PVA šňůrka se rozpustí a zátěže se poté lehce zbavíme přetrhnutím slabého vlasce. S trochou cviku již rybář může nahazovat také těžším olůvkem a do větší dálky. Tento způsob použití chod rigu je pouze jednou z možností, ale jednou když je již olověná šňůra mokrá, musí se vyměnit, vlhkost totiž rozpustí PVA šňůru ještě před nahozením. V ideálním světě by existovala montáž, z které by po zaseknutí ryby zátěž odpadla, ale ani dnes ještě nežijeme v takovém ideálním světě. To znamená, že z dané situace musíme vytěžit co nejvíc.

K chod rigu nepoužívám těžké zátěže. Nejtěžší, které připínám, jsou těžké 40-50 gramů. Mám raději spíš 40 gramové. Také se 40 gramovou zátěží je možné nahodit 60-70 metrů, co je víc než dostatečná vzdálenost na ulovení kapra. Za druhé, tyto menší zátěže na háček zespoda vyvinou mnohem menší tlak, což znamená mnohem menší šanci na vyříznutí háčku z úst ryby. Protože bych nechtěl, aby zátěž při zdolávání klepala do hlavy ryby z důvodu velmi krátkého návazce chod rigu, na olověnou šňůru umístím kroužek 10 centimetrů nad olovo. Díky tomu se kapr chová při zdolávání mnohem pokojněji. Na připevnění zátěže nepoužívám příliš dlouhou šňůru, protože tato vyvolává tím větší působení síly na špičku háčku, čím je šňůra delší. Toto taktéž zvyšuje šanci na vyříznutí háčku z úst ryby při zdolávání. 40-50 gramovou zátěží získáme vyváženou koncovou montáž.

Jaká je situace s délkou a obloučkem chod rigu?

V závislosti na tom, zda nástrahu nabízím v rostlinách, nebo na dně, používám různě dlouhé návazce. Na dně je návazec dlouhý 3 cm a v rostlinách používám i 7-8 centimetrů dlouhé návazce.

Pamatujme na to, že tlak chceme mýt na špičce háčku do té doby, dokud to bude možné, což znamená, že chod rig má být co nejkratší.

Kvůli dokonalému přenosu tlaku vyvolaného váhou olověné šňůry na špičku háčku, má být špička háčku co nejrovnější a má směrovat k olověné šňůře. Když je háček velmi ostrý, jeho uhel se může trochu lišit. Nejčastěji navážu chod rig dopředu a odkládám ho v boxu Deep Box Chod na návazce v napnutém stavu. Vzhledem k velké tvarové paměti fluorokarbonu zachová svůj tvar. Když si ještě nikdy nevyzkoušel lov s chod rigem, sleduj celý tento proces, uvaž si jeden a ulov s ním několik pěkných ryb!

Převlečme skrz očko háčku fluorokarbonový vlasec

Ramínko háčku oviňme 12 – 14 krát až do úrovně jeho špičky. Začínáme od uzavřené částiočka háčku

Fluorokarbonový vlasec teď zevnitř ven převlečeme očkem háčku. Toto je opak klasického způsobu vázání, já totiž používám háček, kterého očko je ohnuté dovnitř, ne tak jako u mnohými používané chod háčky, kterých očko je vyhnuté ven

Pořádně zatáhněme vázání

Navlečme oválný kroužek na přívěs

Vznikne D-rig, ohneme totiž vlas směrem k očku háčku a převlečeme ho očkem háčkuzezadu dopředu

Pomocí zapalovače konec vlasu zatavme a vytvořme na něm kuličku, aby nevyklouzla.Dávejme přitom pozor, abychom neporušili fluorokarbon samotného návazce

Rozhodněme se, jakou délku návazce budeme potřebovat a uvažme Blood uzlík se 2 – 3 oviny

Navlhčeme vázání a silně ho utáhněme

Na konec vlasce opět pomocí zapalovače vytvarujme kuličku, ale dávejme pozor, abychom opět neporušili samotný návazec

Návazec umístěme do Deep Box Chod-u, v kterém vlasec získá obloukovitý tvar

Kolem pop-upu uvažme pletenou šňůrku

Pop-up přivažme do D-rig kroužku

Konce šňůrky zatavme zapalovačem

Začneme teď s první částí olověné šňůry. Stočme šňůrku asi dvacet centimetrů od konce, nikdy tak nevytáhneme jádro šňůry v celé délce

Asi ve vzdálenosti 10 centimetrů od zkroucené části vyhrňme potah šňůry a odstraňme 8-10 centimetrů jádra šňůry

Od místa, kde začíná jádro, zapíchněme jehlu a navlečme ji asi v délce 4 centimetrů

Navlečme na šňůru Link Clip

Konec šňůrky zachyťme do očka jehly a protáhněme ho vnitřkem povrchu šňůry. Dělejme to opatrně a s citem, protože když za jehlu budeme tahat sílou, ta se zlomí. Toto je dobré pro výrobce, ale ne pro naši peněženku

Navzdory tomu, že jsme to udělali dobře (v délce minimálně 3-4 centimetrů), bude konec velmi silný, ale použitím lepidla na uzlíky můžeme sami sebe upokojit

Ustřihněme olověnou šňůru v délce asi 15 centimetrů

Navlečme na tuto asi 15 cm dlouhou šňůru helikoptérovou čepičku

Opět odstraňme asi 10 cm jádra šňůry, stejně jako na druhém konci a převlečme jehlu opět středem šňůry v délce asi 4 centimetrů a navlečme na ni oválný kroužek

Konec šňůry opět zachytíme do hrotu jehly a protáhněme středem šňůry, netahejme za jehlu, protože se zlomí

Začneme teď s druhou částí

Z olověné šňůry opět odstraňme 10 cm jádra a navlečme na ni následovné součásti budoucí montáže. Jako první to bude Rig Bead, poté obratlík s očkem a ještě jeden Rig Bead

Pomocí oválného kroužku na první části spojíme obě části dohromady

Když to bude potřebné zajistíme to lepidlem na uzly

Na druhý konec druhé části vytvořme stejným způsobem smyčku

Ať je to pořádná smyčka, protože bude spojena s hlavním vlascem

K chod rigu jsou dokonalé menší zátěže

Připravené k nahození

3

Nádherný kapr ulovený s chod rigem

Text a foto: Ronny De Groote
Překlad: Róbert Doboš