The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

Gemenc pod vodou

V uplynulých dňoch kulminoval Dunaj pri obci Gemenc a zaplavil 95% lesných pozemkov. Akciová spoločnosť Gemenc hospodári na ploche 37 316ha. Výmera poľovného revíru je takmer dvojnásobná približne 72 000ha. Medzinárodné uznanie si Gemenc vyslúžil pre vynikajúci genofond jelenej zveri. Toto územie je veľmi významné z hľadiska protipovodňovej ochrane územia. Vďaka protipovodňovým opatreniam nedochádza k zaplavovaniu ľudských obydlí. Na základe skúseností z minulých povodní boli znovu a znovu vylepšované protipovodňové opatrenia na záchranu obydlí, ako aj voľne žijúcej zveri. V roku 2002 následkom povodní uhynulo 1500 kusov divo žijúcej zveri, v roku 2006 počas troch týždňov uhynulo na následky utopenia 145kusov jelenej zveri 2000 kusov prasiat diviačej zveri a asi 10% populácie dospelej diviačej zveri, ako aj 72 kusov srnčej zveri.

IMGP0255

Následky tohoročnej povodne na divo žijúcu zver sa dnes môžu len odhadovať. Na území ohrozuje voda približne 2000 kusov diviačej a približne toľko aj jelenej zveri, k tomu treba prirátať ohrozenie 200 kusov srnčej zveri. Najviac ohrozené sú mláďatá. Poľovný hospodár tejto akciovej spoločnosti pán Lörincz Sándor dúfa, že opatrenia ktoré prijali boli úspešné a pomohli k záchrane zveri. Medzi inými opatreniami sa snažili kŕmením vylákať zver zo zátopových oblastí a sústavným kŕmením zver udržať na bezpečných územiach. Boli vybudované umelé ostrovčeky v zaplavovaných oblastiach, na ktorých taktiež zabezpečili dostatok krmiva pre zver. Tieto ostrovčeky slúžia zveri, ako útočisko pred povodňami až do výšky 10 metrov povodňovej vlny.

IMGP0265

Jelenia zver na lesnej železničke

IMGP0273

Diviaky mimo inundačného územia

Odkedy voda zatopila územia vyhlásili úrady zákaz vstupu, čím sa predchádza k tomu, aby sa následkom vyrušovania zabránilo plašeniu zveri a jej následnému úhynu utopením, ako aj tomu, aby sa zver nebála vystupovať na hrádze a záchranné ostrovčeky. Na hrádzach je zabezpečená stála ochrana proti pytliactvu ako aj strážna služba od 6-tej do 22. hodiny, ktorá stráži prístupové cesty do zaplavených území a na hrádze, kde sa objavuje aj mačka divá.

Veľmi dôležité je zabrániť takzvanej povodňovej turistike. Preto bol vydaný zákaz vstupu na hrádze, ako aj jazda motorovými vozidlami po hrádzi. Na štátnej ceste č.55 bola rýchlosť znížená na 60kh/h , a vlak na trati Baja-Pörböl môže prechádzať len 40km/h. Počas povodne je samozrejme zakázaný aj výkon práva poľovníctva ako aj zákaz rybolovu. Uvedené opatrenia môže zrušiť len krajský úrad, oddelenie poľovníctva a rybolovu. Podľa pána Federmeiera Vilmosa z krajského úradu odboru poľovníctva sa tak môže udiať najskôr o dva týždne. Taktiež bola prerušená doprava na lesnej železnici, takže rôzne náučné výlety do okolia bolo nutné zrušiť. Oprava poškodenej lesnej železnice bude trvať niekoľko mesiacov. Pán Csontos Péter ako vedúci ekoturistiky akciovej spoločnosti prosí záujemcov o rôzne podujatia ktoré boli plánované, aby sa informovali o čase konania týchto podujatí na adrese    www.gemenczrt.hu .

IMGP0276

Lesná železnica mimo prevádzky

Životodarnú silu územia v okolí obce Gemenc zabezpečujú každoročne sa opakujúce záplavy. Toto územie je veľmi dôležité z hľadiska zásobovania pitnou vodou. Dunaj hrá veľkú úlohu aj v pravidelných záplavách lužných lesov a území od ktorých je závislá flóra aj fauna v tomto regióne. Na nižšie položených územiach rastú lužné lesy zastúpené vŕbou a topoľom, na vyššie položených územiach sú lesy tvorené dubom, jaseňom a brestom. Všetky lesy sú doplnené hustým podrastom, ako rastlinným tak aj krovinatým a tak poskytujú útočisko a úkryt mnohým chráneným rastlinám a živočíchom, ako je lekno biele, korytnačka močiarna, bocian čierny, orol stepný a rôzne druhy chránených netopierov. denevéreknek, vadmacskáknak.

IMGP0267

Azonban nem csak áldásos tevékenysége van a Duna vízének, hanem évről-évre pusztító is: tönkrement erdősítés, kitermelt tűzifa elsodrása, utak, berendezések, épületek, stb. megrongálódása. Másrészt kisebb-nagyobb mértékű vadállomány vesztességgel minden évben számolni kell.

Az idei áradás annyiban szerencsésebb, hogy nyári időszakban következett be, míg 2006-ban tavasszal a víz csupán 6-7 Celsius fok volt, ami rontotta főleg a fiatal állatok esélyeit a túlélésre.  Másrészt idén nem voltak a térségben olyan viharos erejű szelek, ami az idősebb faállományt kicsavarták volna. A teljes apadás után egy erdészeti felügyelő bizottság járja majd be a területet, felmérve a károkat, veszteségeket, amik reményeink szerint elenyészőek lesznek a 2006-os katasztrófához képest.

IMGP0275

Text a fotky: Kovásznai Szász Réka