The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

Poľovníci na koče!

Obzretie sa za výstavou FEHOVA

Dejiskom jazdeckých programov na výstave FEHOVA bolo výstavisko Hungexpo pavilón G . Kapacita tribún v pavilóne bola okolo 2500 ľudí a bolo takmer vypredané , keď trubači Maďarskej Poľovníckej Komory slávnostnou fanfárou otvorili preteky konských dvojzáprahov. Prekážkovú dráhu postavil a trasu pretekov vytýčil kapitán Maďarského zväzu konských záprahov pán Fintha Gábor. Spoločenskú dôležitosť preteku konských dvojzáprahov riadených známymi poľovníckymi osobnosťami Maďarska, zvýraznili svojou osobnou účasťou a odovzdávaním ocenení víťazom súťaže predseda Maďarského jazdeckého zväzu pán Lázár Vilmos, ako aj predseda sekcie konských záprahov pán Mondok József.

1.

Zrod myšlienky a začiatky

Vlani na jeseň na jednej spoločnej poľovačke s mojim poľovníckym priateľom Józsefom Mondokom (ktorý je už viac ako štvrť storočie poľovníkom s povolania v jednej juho maďarskej poľovníckej spoločnosti) som bol svedkom predvedenia jedného nádherného lipicana sa zrodila myšlienka, že by bolo treba lepšie spropagovať v poľovníckej verejnosti spojenie koňa, poľovníka a rôzne formy jazdeckého športu. Ale prečo vlastne? Nuž preto, že v súčasnosti je čoraz viac v tábore poľovníkov takých poľovníkov, ktorý sa zároveň dostávajú do styku s koňmi a rôznymi formami jazdeckého športu. Tieto dôvody nás doviedli k nápadu prezentovať a zvýšiť spoločenskú úroveň poľovníckych podujatí a slávností a obnovili záujem poľovníckej verejnosti o preteky konských záprahov. Zo začiatku sa to zdalo, že je to krásny sen, ale my sme si vtedy povedali, že na najbližšej výstave FEHOVA, usporiadame prvý ročník pretekov konských dvojzáprahov vedených poľovníkmi.

Páni Mondok József a Lázár Vilmos

Ako sen uskutočniť

Pustili sme sa do príprav pretekov, a čoskoro sme zistili, že nami vysnívané myšlienky upútali široký okruh záujemcov a mnohý nám prisľúbili podporu. Vedenie výstaviska Hungexpo podporilo túto myšlienku a vo výstavnom meste na poľovníckej výstave zabezpečilo potrebné priestory. Teraz už bolo treba len vymyslieť meno pre „novonarodené dieťa” a tak sa zrodil názov Poľovnícke preteky konských dvojzáprahov o pohár časopisu Pannon vadászvilág. Dejisko a dátum bol určený, teraz už bolo treba vybrať dvojzáprahy, osloviť poľovnícke osobnosti, ktoré budú ochotné súťaže zúčastniť, no a samozrejme obecenstvo

Nástup

Deň pretekov

Vysoko vážené a populárne osobnosti, naši priatelia na našu prvú prosbu zúčastniť sa tohto podujatia povedali áno a prisľúbili nám, že zasadnúc na kozlík sa čestne pobijú o pohár. Do súboja o pohár vstúpili také osobnosti ako Benkö Péter, Bodrogi Gyula, Feiszt Otto, Koncz Gábor, Polszter Gabriella, Sirman Ferencz, Dr Sojmosi József, a Várro Zoltán. Naši „poľovnícky kočiši” na tréningovej trati pozorne sledovali jednotlivé dvojzáprahy, a tipovali, ktorý bude ten víťazný, lebo v každom z nich panovala túžba po víťazstve v pretekoch. Aby sme zdvihli hladinu adrenalínu, tak pred súťažou „amatérov” najskôr súťažili profesionálny pretekári na konských dvojzáprahoch. Osobnosti nášho poľovníctva s uznaním sledovali , ako jednotlivé záprahy vo veľkej rýchlosti, často cúvajúc prekonávali jednotlivé prekážky. V hale bolo také napätie, že sa dalo krájať nožom a keby bola v hale mucha, tak by bolo počuť jej bzukot, také bolo napätie v publiku, že v hale panovalo hrobové ticho, a len potlesk nad bravúrne zvládnutými prekážkami prinášalo obecenstvo do vytrženia.

Bodrogi Gyula

5.

Sirman Ferenc

Koncz Gábor

Výsledky pretekov dvojzáprahov riadených profesionálnymi jazdcami

I. Kecskeméti László, II. Kovács Szabolcs, III. Némedi István

8. A győztes, Kecskeméti László

I. Koncz Gábor, herec
II.    Benkő Péter, herec
III.   Feiszt Ottó, predseda Maďarskej poľovníckej komory

ďalšie poradie bolo nasledovné:dr. Dr. Solymosi József, poradca ministra,  Sirman Ferenc,  štátny tajomník, Polster Gabriella,fotoreportérka, Varró Zoltán,zástupca krajskej štátnej správy poľovníctva, Bodrogi Gyula, herec.

Naši poľovnícky priatelia s napätím sledovali, ako profíci zdolávajú jednotlivé prekážky a navzájom si dávali rady, ako udržať kone na uzde pri prekonávaní jednotlivých prekážok. Trať pre poľovnícke osobnosti bola samozrejme podstatne jednoduchšia.

Feiszt Ottó

Benkő Péter

A nyertesek

Víťazi

Počas pretekov sa v stánku časopisu Pannon vadászvilág starali o dobrú náladu sponzori, tokajská vinárska spoločnosť Vivamus, a firma Rézangyal so svojimi špeciálnymi liehovinami, ktorými znižovali napätie v hale. Každý začiatok je ťažký , ale po tohoročnom úspechu na budúcoročnej výstave FEHOVA usporiadame druhý ročník pohára časopisu Pannon vadászvilág v pretekoch konských dvojzáprahov a zrejme pribudnú aj štvorzáprahy.

Autor: K.G.

Snímky: Somfalvi Ervin, Zentai Gábor

Zdroj: Pannon Vadászvilág