The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

Večierok Poľovníckej komory v Döbrente

V obci Döbrönte sa konala aktuálna udalosť zo série podujatí s názvom Večierky Poľovníckej komory, ktorej organizátorom je Poľovnícka komora z Vesprémskej župy.

Podujatie bolo mimoriadne zaujímavé a poučné. Predseda Župnej Poľovníckej komory Gyula Pap, účastníkov oboznámil s úlohami, ktoré stoja pred komorou. Mesiace január a február pokračujú  plnením štátom nariadených úloh a výdajom poľovných lístkov. Výdaj sprievodných dokladov zveriny od januára taktiež patrí do kompetencie komory. V rámci večierka poľovníckej komory sa predstavili štyri Poľovnícke združenia z oblasti povodia  rieky Marcal. Pred účastníkmi neutajili ani skúsenosti hospodárenia s divinou, a  ani ťažkosti fungovania.

 Prednáška Tibora Köviho

Tibor Kövi, sedemdesiatročný predseda Poľovníckeho Združenia Rába-menti KTVE, je poľovníkom už 39 rokov. Ním riadená poľovnícka spoločnosť leží na troch župných hraniciach. Fungujú s 22 členmi, ktorých priemerný vek je 50 rokov. Obhospodarujú poľovný revír o výmere 5058 ha, z toho 45% je lesnej pôdy a zvyšok poľnohospodárskej pôdy. Pomer lesnatosti rastie. V okolí, počas desiatich rokov vysadili 1000 ha agátového lesa. Priemerný ročný odstrel: jelenia zver  – 70 ks,  z toho 17 ks jeleňov, charakteristická hmotnosť trofejí sa pohybuje medzi 6-10 kg. Srnčia zver – 90 ks, z toho 26 ks srncov, hmotnosť trofejí sa pohybuje medzi 300-4000g. Plánovaný odstrel diviačej zveri je 158 ks,  z toho 22 ks kancov, tento plán ale prekračujú, počas uplynulého roka napríklad odstrelili 190 ks. Žiaľ aj u nich sa objavil šakal zlatý, ktorý v populácii drobnej zveri spôsobuje mimoriadne vysoké škody. V roku 2011 na výrad sa dostala: 10 kg ťažká trofej jeleňa, 440 g ťažká trofej srnca a 21,5 cm dlhá trofej kanca.

Výrad Hertelendskej Poľovníckej Spoločnosti Hertelendi KTKE

SándorBorbély,  predseda Poľovníckej Spoločnosti Hertelendi KTKE je taktiež už desaťročia poľovníkom. Iba 19 členná spoločnosť obhospodaruje revír o výmere 4900 ha, z čoho skoro polovica je lesná pôda. Priemerný ročný odstrel: jelenia zver – 94 ks, z toho 23 ks jeleňov, charakteristická hmotnosť trofejí v prípade tejto spoločnosti je o čosi vyššia , pohybuje sa medzi 7-11 kg. Srnčia zver – 96 ks, z toho 26 ks srncov, hmotnosť trofejí sa pohybuje medzi 350-450 g. Keďže počet srnčej zveri v tomto okolí má klesajúcu tendenciu, pred tromi rokmi vyhlásili program v záujme rozmnoženia populácie. Plánovaný ročný odstrel diviačej zveri- 115 ks, z toho 25 ks kancov, plánované množstvo ale hodlajú prekročiť.

GyulaPap, predseda  Poľovníckej Spoločnosti Marcal-Bitva-közi vadásztársaság.

 Jednou z najväčších poľovníckych spoločnosti  v župe, je spoločnosťMarcal-Bitva-közi vadásztársaság, ktorej predsedom je GyulaPap, ktorý je zároveň aj predsedom komory. 65 členná spoločnosť obhospodaruje poľovný revír o výmere viac ako 15 000 ha, popri nízkej, iba 12% lesnatosti. Priemerný ročný odstrel: jelenia zver – 110 ks, z toho 32 ks jeleňov, charakteristická hmotnosť trofejí sa pohybuje medzi 7-11 kg. Srnčia zver – 240 ks, z toho 80 ks srncov,  hmotnosť trofejí sa pohybuje medzi 300-450 g. V každom roku majú jeleňa s trofejou vážiacou viac ako 10 kg, a v minulom roku strelili výborného  srnca, ktorého trofej vážila 624 g. Plánovaný odstrel diviacej zveri je 220 ks, z toho 30 ks kancov. Diviačia zver spôsobuje obrovské problémy. Pomer poľnohospodárskej pôdy spoločnosti je veľký, a viac ako desaťmiliónové škody spôsobené diviačou zverou sú už nekontrolovateľné, z toho dôvodu plánovaný odstrel tohto druhu pravidelne prekračujú. V Dabrony-skom lese udržiavajú záhradu pre diviačiu zver o rozlohe 250 ha, ktorá je skutočnou raritou. Ročne tu odstrelia 80 ks jedincov.

Foto: Gyurom János

Poľovnícka Spoločnosť Somló-tájaVadásztársaság sa môže pýšiť aj  svetovou senzáciou, ktorou je trofej jeleňa lesného  ešte z roku 1992, ktorá získala 206,3 bodov, a ktorá  je na ôsmom mieste svetového rebríčka. Od predsedu spoločnosti SándoraNardaiho sme sa dozvedeli, že obhospodarujú poľovný revír o výmere 11293 ha, z toho 15% je lesná pôda. V súčasnosti majú 66 členov. Priemerný ročný odstrel: jelenia zver – 130 ks, z toho 35 ks jeleňov, charakteristická hmotnosť trofejí sa pohybuje medzi 6-11 kg. Populácia jeleňa lesného je vynikajúca. Ročne je tu ulovených niekoľko kusov jedincov s trofejou vážiacou viac ako 10 kg. Srnčia zver: 125 ks, z toho 45 ks srncov, veľa z nich je mimoriadne kvalitných. Trofej s hmotnosťou 693 g z roku 2008 je stále župným rekordom. Plánovaný odstrel diviačej zvery 320 ks, z toho 50 ks kancov. Ročne  tu ešte ulovia: 100 ks kohútov bažanta, 50 ks zajacov poľných a 200 ks líšok. Škody spôsobené divou zverou aj v tomto prípade dosahujú rádovo desať miliónov Ft.

Počas podujatia, János Tóth predseda Sokoliarskej Spoločnosti mal mimoriadne zaujímavú a vzrušujúcu prednášku o histórii sokoliarstva v Maďarsku. Vycvičiť „pánov nebies“ je nemalá úloha, vyžaduje si celého človeka. Púšťať vtákov polietať si je taktiež každodennou úlohou, no určite sa vyplatí vziať si tú námahu, veď sokoliarstvo je našim dedičstvom, ktoré vyživujú korene nášho národa. Vo Vesprémskej župe okrem pána Tótha nie je ďalší aktívny sokoliar, no svojou vzrušujúcou a zaujímavou prednáškou upútal pozornosť viacerých návštevníkov.

Zdroj: http://www.vmvk.hu 

Obvodná Organizácia Štátnej Maďarskej Poľovníckej Komory  vo Vesprémskej Župe

(OrszágosMagyarVadászkamaraVeszprémmegyeiTerületiSzervezete)

Fotky: János Gyurom