The Fishing & Hunting Channel – Ovládaný inštinktom

Výdaj poľovných lístkov

Vážení poľovníci! Každý vie, že mesiace január a február sú obdobím zakúpenia poľovných lístkov. Platnosť terajších poľovných lístkov, dňom 29. januára 2012 skončí. V súlade s platnými predpismi o strelných zbraniach, predpokladom držania poľovníckych strelných zbraní je vlastnenie platného poľovného lístka. Akákoľvek poľovná činnosť bez platného poľovného lístka má za následok priestupkové alebo trestnoprávne dôsledky.

Doklady potrebné k zakúpeniu a vydaniu poľovného lístka:

Predloženie poľovného lístka a individuálneho sumára o ulovenej zveri pre rok 2011s cieľom  jeho skartovania.
Občiansky preukaz, zbrojný preukaz.
Výška poplatku v  prípade straty alebo poškodenia poľovného lístka, alebo individuálneho sumára je:  5.000.- Ft.

Výška poplatku za zakúpenie lístka pre poľovný rok  2012/2013 je rovnaká s výškou poplatku z predošlého roka:

Štátny poľovní lístok                    10.000.- Ft
Členský príspevok poľovníckej komory                           3.000.- Ft
Poistné                                                                               1.000.- Ft

Každý člen poľovníckej komory bezplatne dostane poľovnícku ročenku.

Pre starších poľovníkov, ktorý do 31. decembra 2012 dovŕšia 70. rok svojho života, zabezpečíme oslobodenie od platenia členského, to znamená, že výška poplatku za uplatnenie poľovného lístka v ich prípade je 11. 000.- Ft.

V záujme urýchlenia administratívnych prác, žiadame oprávnených vykonávať poľovnícku činnosť – podľa možnosti – aby sa o výdaj poľovných lístkov  uchádzali v skupinách. Pre oprávnených vykonávať poľovnícku činnosť, Poľovnícka komora v mesiaci december doručí harmonogram a evidenčnú listinu. Na evidenčnej listine nech sú uvedené údaje tých poľovníkov, ktorý poľovný lístok si chcú zakúpiť spoločne.