Asculti DIGI FM vineri dimineata si castigi un voucher de 250 de euro la FishingMall

În perioana 17 iulie – 7 august, daca asculti Digi FM în fiecare vineri dimineață, poți câștiga un voucher de cumpărături în valoare de 250 EURO în magazinul online www.fishingmall.ro
Tot ce trebuie să faci este sa știi răspunsul la o întrebare legata de pescuit. Suni primul și dacă ai ghicit răspunsul vei avea parte de acest voucher. 

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Câștigă un voucher cadou în valoare de 250 EURO

De la FishingMall.ro în matinalul Digi FM de vineri”

Organizat de The One Fishing Store S.R.L.

(17 iulie -7 august 2020)

Art. 1. Dispoziții generale

1.1 Organizatorul campaniei  Câștigă un voucher cadou în valoare de 250 EURO de la la FishingMall.ro în matinalul Digi FM de vineri” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este The One Fishing Store S.R.L., o societate cu raspundere limitata functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Oradea, Strada Calarasilor, nr. 15A, judetul Bihor, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J05/1194/2018, cod de inregistrare fiscala RO32368670, reprezentata prin Dna Nicoleta Szabo Morar in calitate de Administrator Delegat, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul”) prin intermediul postului radio Digi FM (”Radio”) si al site-ului www.fishingmall.ro (”Site”). Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toti participantii la Campanie.

Pentru a putea participa la Campanie, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cerintele mentionate la art. 3 si art. 4 de mai jos. Prin participarea la Campanie, fiecare participant declara ca intelege si accepta integral prevederile acestui Regulament. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe Site.

1.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, in orice moment, Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile pe Site, cu minimum 3 (trei) zile lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor Regulamentului.

1.4 In scopul informarii publicului, Campania va fi mediatizata, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.5 Prezenta campanie se desfasoara in limba romana.

1.6 Prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate de participanti, colectate si utilizate in cadrul Campaniei de catre Organizator, va fi efectuata in conformitate cu legislatia romana aplicabila.

ART. 2. Teritoriul si durata de desfasurare a Campaniei

2.1. Campania este organizata si se desfasoara in perioada 17 iulie ora 07:00  – 7 august 2020 ora 10:00, pe teritoriul Romaniei, in timpul emisiunii matinale de la Radio Digi Fm, in fiecare vineri intre 07:00 si 10:00), in conformitate cu prevederile Regulamentului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica durata Campaniei, cu conditia anuntarii prealabile pe Site, cu minimum 3 (trei) zile lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor.

ART. 3. Participantii. Dreptul de participare

3.1. Inscrierea si participarea la Campanie presupune cunoasterea si acceptarea neconditionata a Regulamentului, in integralitatea acestuia.

3.2. La Campanie are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care are varsta de minim 16 ani impliniti la data de 17 iulie 2020,

3.3. Nu au dreptul sa participe la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

– angajatii Organizatorului;

– angajatii oricaror companii implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.

De asemenea, rudele de gradul I si II, afinii angajatilor companiilor mai sus-mentionate (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie ai angajatilor) nu au dreptul de a participa la Campanie.

ART.4. Mecanismul de desfasurare a Campaniei

4.1. Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie (i) sa sune primul la numarul de telefon in timpul anuntarii Concursului la radio si (ii) sa raspunda la intrebarea de concurs. În fiecare zi de concurs va fi adresa o intrebare diferita.

4.2. Un participant se poate inscrie in Concurs de mai multe ori, daca e cazul.

ART. 5. Validarea participarii la Campanie

5.1 Pentru ca un participant sa aiba dreptul de a castiga un voucher in valoare de 250 EUR pentru cumparaturi pe www.fishingmall.ro, trebuie sa indeplineasca simultan conditiile prevazute la art. 3 si art. 4. din Regulament.

5.2 Validarea inscrierilor va fi facuta de catre Radio sau reprezentanti ai Radio-ului prin verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 3, art. 4, si art. 5.1.din Regulament.

Participantii care nu indeplinesc aceste conditii nu vor fi validati. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Radio-ului este definitiva.

ART. 6. Desemnarea Castigatorilor

6.1 In baza raspunsului corect la intrebarea adresata pe postul de Radio si a comunicarii datelor personale(nume, varsta, telefon de contact), castigatorul va intra in posesia unui voucher de cumparaturi in valoare de 250 EUR valabil online, pe site-ul www.fishingmall.ro. Voucherele vor fi trimise prin email pe adresa comunicata de fiecare castigator, in termen de 5 zile de la anuntarea si validarea acestuia.

6.2. Numarul total de premii puse la dispozitie in perioada Campaniei, adica 17 iulie – 7 august 2020 este de 4 vouchere de 250 EUR, oferite la Radio Digi FM.

ART. 7. Validarea castigatorilor

7.1 La desemnarea castigatorilor mai sus mentionati au dreptul sa participe toate persoanele peste 16 ani de pe teritoriul Romaniei care asculta postul de radio Digi FM si suna in timpul orelor anuntate de concurs.

7.2 Castigatorul va fi validat de catre Radio in termen de 1 (o) zi lucratoare de la data tragerii la sorti. Procesul de validare va contine verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 3 si art. 4 din Regulament si predarea informatiilor catre Organizator, care va fi responsabil de trimiterea premiilor.

7.3. In cazul in care participantul declarat castigator (i) nu isi revendica premiul sau (ii) nu e validat conform art. 7.3, atunci acesta va fi declarat necastigator iar premiul nu se va mai acorda.

ART. 8. Premiile si acordarea acestuia

8.1 Premiile vor fi acordate castigatorilor conform art. 6.1. Valoarea totala a premiilor acordate in lei este de 4840 lei (TVA inclus).

8.2 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a acestora sau de a solicita inlocuirea acestora cu alte bunuri sau beneficii.

8.3. Castigatorul va fi contactat de Organizator in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data tragerii la sorti, urmand a comunica Organizatorului numele, prenumele, telefonul mobil si adresa de e-mail, pentru a confirma datele.

8.4 Premiul va fi trimis doar participantului declarat castigator, numai dupa verificarea identitatii acestuia cu un act de identitate valabil.

8.5. Refuzul de a primi premiul conduce la pierderea dreptului castigatorului la premiu.

8.6 Castigatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor transmise Organizatorului, acesta neasumandu-si nicio responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii si/sau pentru declaratiile mincinoase si nici pentru orice consecinta care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaratie. Castigatorul care declara/transmite informatii eronate/false pierde dreptul de a dobandi premiul castigat.

8.7 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiului acordat in aceasta Campanie ori pentru orice prejudicii produse castigatorului ca urmare a calitatii necorespunzatoare ori a viciilor acestui premiu.

ART. 9. Legea aplicabila. Litigii

9.1 Prezentul regulament este supus legii romane.

9.2 Eventualele litigii decurgand din sau in legatura cu Regulamentul vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Organzatorului din Bucuresti. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la prezentul proiect se primesc in scris, de catre Organizator pe adresa sediului social din Oradea, strada Calarasilor nr 15, judetul Bihor.

Reclamatiile sau sesizarile vor fi primite pana la data de 10 august 2020.

ART. 10. Regulamentul Campaniei

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe site-ul Organizatorului la adresa web www.fishingmall.ro, iar la solicitarea oricarei persoane interesate, poate fi obtinut gratuit printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului pe adresa adresa sediului social din Oradea, strada Calarasilor nr 15, judetul Bihor.

ART. 11. Taxe si impozite

Organizatorul este raspunzator pentru plata taxelor/impozitelor aferente premiilor acordate castigatorilor Campaniei in baza prezentului Regulament, taxe/impozite pe care Organizatorul (personal sau prin intermediul unui tert desemnat) le va calcula si plati in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura, in legatura cu premiile acordate, sau orice alte cheltuieli cu intrarea in posesia premiilor, revine in exclusivitate participantilor validati castigatori.

ART. 12. Raspundere

12.1 Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile Regulamentului si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele lor sa fie facute publice potrivit legislatiei in vigoare, la adresa de web www.fishingmall.ro sau pe pagina de Facebook www.facebook.com/fishingmallromania.

12.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiile eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, a functionarii echipamentelor de calcul, aplicatiilor, sau altor echipamente tehnice ale folosite in derularea Campaniei.

12.3 Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorilor si premiile acordate.

ART. 13. Prelucrarea datelor cu caracter personal

13.1 Prin participarea la Campanie, participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului si Partenerului, sa fie prelucrate de acestia, in vederea validarii, atribuirii premiului si a indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata (Legea 677/2001) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participantii le furnizeaza.

13.2 Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile cu privire la protectia datelor cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001

·         dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;

·         dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

1.      a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

2.      b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

3.      c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

·         dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

13.3 La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa sediului social din Oradea, strada Calarasilor nr 15, judetul Bihor, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

13.4 Organizatorul va solicita castigatorului acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lui si orasul de resedinta. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest aspect ramanand la libera lor alegere.

ART. 14. Incetarea inainte de termen a Campaniei, forta majora

14.1 Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului.

14.2 Situatiilor avute in vedere la alin. (1) le sunt asimilate si hotararea si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.

14.3 In situatiile avute in vedere la alin. (1) si (2) a prezentului articol, Organizatorul nu este mai este tinut la nicio obligatie catre participantii la Campanie, dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

ART. 15. Diverse

15.1 Eventualele contestatii cu privire la Campanie si la prezentul Regulament vor fi depuse pana la data de 10 august 2020, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor considerate a fi depuse in termen.

Organizator

The One Fishing Store S.R.L.

Nicoleta Szabo-Morar 

F&H - cele mai bune articole de pescuit si vanatoare, scrise de oameni specializati. Tehnica, strategie, nade, scule de pescuit, echipament de vanatoare, toate sub un singur nume The Fishing & Hunting Channel

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *